Ajankohtaista

04.01.2018

Tasavallan presidentinvaali Jokioisten kunnassa


Presidentin 1. vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja

tarvittaessa 2. vaali sunnuntaina 11.2.2018.

Vaalihuoneistot ovat avoinna kello 9.00 - 20.00.

Äänestysalueet ja paikat ovat seuraavat:

Eteläinen äänestysalue Jokioisten kunnanvirasto, Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen


Ennakkoäänestys

Vuoden 2018 presidentinvaalin yleinen ennakkoäänestyspaikka Jokioisten kunnan alueella on 

Jokioisten kunnanvirastossa os. Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen

Aukioloajat:

17. – 19.1.2018 (ke-pe) klo 11.00 – 18.00

20.1.2018 (la) klo 11.00 – 15.00

21.1.2018 (su) klo 12.00 – 16.00

22. – 23.1.2018 (ma-ti) klo 11.00 – 18.00

Tarvittaessa 2. vaalin aukioloajat:

31.1. – 2.2.2018 (ke-pe) klo 11.00 – 18.00

3.2.2018 (la) klo 11.00 – 15.00

4.2.2018 (su) klo 12.00 – 16.00

5. – 6.2.2018 (ma-ti) klo 11.00 – 18.00.

Ehdokaslistojen yhdistelmä nähtävissä kunnanviraston aulassa.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä kuvallisella henkilökortilla.

Väliaikaisen henkilökortin saa poliisilta veloituksetta äänestystä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Ilmoituskortti nopeuttaa äänestämistä, mutta sen puuttuminen ei estä äänestämistä.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti kunnan keskusvaalilautakunnalle Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen tai puhelimitse 03 4183 7203 tai 050 468 7841 ensimmäisen vaalin osalta 16.1.2018 ja toisen vaalin osalta 30.1.2018 ennen kello 16.00. Jos äänestäjä on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Toisen vaalin kotiäänestykseen voi kuitenkin ilmoittautua erikseen. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa keskusvaalilautakunnalta.

Laitosäänestys suoritetaan kunnanhallituksen päätöksellä seuraavissa laitoksissa: Palvelukeskus Intalankartanossa, Terve Pehtoori/Hoivakoti Wanhapehtoori Oy:ssä, Dementiakeskus Sateenkaari Oy:ssä, Kaarnakodissa sekä Opintien palvelutalossa vaalitoimikunnan ilmoittamina aikoina.

Äänioikeutetulle lähetettyyn ilmoituskorttiin on liitetty luettelo hänen oman lähialueensa yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä muista vaalitoimitukseen liittyvistä tiedoista.

Lisätietoja vaaleista mm. www.vaalit.fi

Lautakunnan yhteystiedot ja pöytäkirjan nähtäväpitäminen:

- Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen,

- sähköposti vaalit@jokioinen.fi,

- p. 03 4182 7203 tai gsm 050 468 7841 lautakunnan sihteeri.

Pöytäkirjat ovat nähtävillä neljäntenä työpäivänä kokouksesta kunnan nettisivuilla www.jokioinen.fi => päätöksenteko => esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.

Jokioinen 3.1.2018

Jokioisten kunnan keskusvaalilautakunta


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Puhelinvaihde
03 418 21
ma klo 8.00-16.00
ti-pe klo 8.00-15.30

Faksi
03 4384 025

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö) 

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi