Ajankohtaista

14.03.2017

Kuntavaalit 2017Kuntavaalit 2017 Jokioisten kunnassa

toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 kello 9 – 20.

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Jokioisten kunnan ehdokaslistojen yhdistelmä on yleisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaulu-1388626418lla sekä keskusvaalilautakunnan kokoushuoneessa. 

Äänestysalueet                                        Äänestyspaikka/osoite

1Eteläinen äänestysalue                         Jokioisten kunnanvirasto, Keskuskatu 29 A

Äänioikeutettu saa varsinaisena vaalipäivänä äänestää vain siinä paikassa, joka merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.                                                                                   

Yleinen ennakkoäänestyspaikka 

kunnassa on Jokioisten kunnanvirastossa, Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen.

Äänestyspaikka on avoinna em. ajankohtana

ke – pe 29.-31.3.                 klo 11.00 – 18.00
la 1.4..                                 klo 11.00 – 15.00
su 2.4.                                 klo 12.00 – 16.00
ma 3.4.                                klo 11.00 – 18.00
ti  4.4.                                  klo 11.00 – 19.00.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään ennakkoon tai vaalipäivänä kuvallisella ja virallisella asiakirjalla (esim. ajokortti, passi, henkilökortti, kuvallinen kela-kortti) Väliaikaisen henkilökortin saa poliisilta veloituksetta äänestystä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. Ilmoituskortin puuttuminen ei estä äänestämistä.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle tai puhelimitse 03 4182 7203 tai 050 468 7841  28.3.2017 klo 16 mennessä. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kunnanvirastosta tai kunnan nettisivun linkistä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Laitosäänestyksestä ilmoitetaan ko. laitoksissa erikseen. 

Kokoukset

Keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään seuraavasti: 6.3., 8.3., 9.3, 7.4. 9.4. 10.4. sekä 12.4.2017, jossa kokouksessa vaalin tulos vahvistetaan.

Kokousten pöytäkirjat tarkastetaan ja ne ovat nähtävillä neljäntenä työpäivänä kokouksesta klo 10.00 – 12.00 lautakunnan sihteerin huoneessa.

Kokousten 9.–12.4.2017 pöytäkirjat tarkastetaan  kokouksessa 12.4. 

Vaalimainoskehikot

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Leena Lilja
Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen
p. 050 4687 841, 03 4182 7203
sähköposti:vaalit@jokioinen.fi

Lisätietoja vaaleista oikeusministeriön sivuilta vaalit.fi. 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Puhelinvaihde
03 418 21
ma klo 8.00-16.00
ti-pe klo 8.00-15.30

Faksi
03 4384 025

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö) 

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi