Ajankohtainen kaavoitus

Keskustan asemakaavan muutos

Keskustan alueelle on käynnissä asemakaavan muutos. Muutosalue sijoittuu Keskuskadun, Ruokosuontien, Paronintien, Paukkumäen virkistysalueen ja Asematien väliselle alueelle. Asemakaavamuutos on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2017 aikana. Kaavamuutoksen tavoitteena on selkiyttää alueen liikennejärjestelyitä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Liikenteellisten tavoitteiden lisäksi asemakaavan muutoksella määritellään ja huomioidaan keskustakorttelien kehittämistarpeet. Kaavoittajana toimii Sweco Ympäristö Oy.

Keskustan asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä kunnanviraston teknisellä osastolla sekä kunnan internet-sivuilla 23.2.-24.3.2017. 

 

Lisätiedot

Kunnanjohtaja
Jarmo Määttä
03 4182 7200
0500 591 534
jarmo.maatta(at)jokioinen.fi

Kunnaninsinööri
Kari Tasala
03 4182 7250
050 5925 850
kari.tasala(at)jokioinen.fi

Kehitysinsinööri 
Emilia Naatula
050 382 3016
emilia.naatula(at)jokioinen.fi 

Rakennustarkastaja
Pekka Honkanen
03 4182 7256
050 5925 852
pekka.honkanen(at)jokioinen.fi