Ajankohtainen kaavoitus

Keskustan asemakaavan muutos
Keskustan alueelle on suunnitelmissa asemakaavan muutos. Muutosalue sijoittuu Keskuskadun, Ruokosuontien, Paronintien, Paukkumäen virkistysalueen ja Asematien väliselle alueelle. Asemakaavamuutos on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2017 aikana. Kaavamuutoksen tavoitteena on selkiyttää alueen liikennejärjestelyitä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Liikenteellisten tavoitteiden lisäksi asemakaavan muutoksella määritellään ja huomioidaan keskustakorttelien kehittämistarpeet. Kaavoittajana toimii Sweco Ympäristö Oy.

Keskustan asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä kunnanviraston teknisellä osastolla sekä kunnan sähköisellä ilmoitustaulu-1388626418lla 23.2.2017-24.3.2017 välisen ajan. 

Selkäimen asemakaavan laajennus ja Kalakosken asemakaavan muutos
Kunnanhallitus käynnisti 11.1.2016 kokouksessaan Selkäimen asemakaavan laajennuksen ja Kalakosken asemakaavan muutoksen. Selkäimen asemakaavan laajennuksen tavoitteena on liittää aiemmin asemakaavoittamattoman, noin 200 m²:n suuruinen alue olemassa olevaan katualueeseen. Kalakosken asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa vanhan koulukiinteistön muuttaminen asuin- ja yrityskäyttöön sekä tarvittavien katualuevarausten osoittaminen kaava-alueelle. Muutos koskee noin 2,1 ha:n suuruista aluetta. Kaavoittajana toimii Sweco Ympäristö Oy. Kaava on edennyt ehdotusvaiheeseen.

 

Lisätiedot

Kunnanjohtaja
Jarmo Määttä
03 4182 7200
0500 591 534
jarmo.maatta(at)jokioinen.fi

Kunnaninsinööri
Kari Tasala
03 4182 7250
050 5925 850
kari.tasala(at)jokioinen.fi

Kehitysinsinööri 
Emilia Naatula
050 382 3016
emilia.naatula(at)jokioinen.fi 

Rakennustarkastaja
Pekka Honkanen
03 4182 7256
050 5925 852
pekka.honkanen(at)jokioinen.fi