Liittyminen

Ennen kunnalliseen vesi- ja viemärijohtoverkostoon liittymistä asiakkaan on tehtävä liittymissopimus Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa. Samoin kunnassa tulee hyväksyttää suunnitelmat vesijohdon ja viemärin rakentamisesta (tonttijohdot). Liittymissopimuksen tekemistä varten liittyjä tarvitsee perustiedot liitoskohdasta ja viemärin korkeusasemasta piirustusten laatimista varten. Perustiedot ilmenevät vesi- ja viemärikartoista, jotka saa kunnalta. Ennen liittymissopimuksen laatimista liittyjä toimittaa liittymishakemuksen vesihuoltolaitokselle. 

 

Lisätiedot

Kunnallistekniikan insinööri
Risto Klemelä
050 5925 851
risto.klemela(at)jokioinen.fi

Kehitysinsinööri 
Emilia Naatula
050 382 3016
emilia.naatula(at)jokioinen.fi