Päivähoitomaksut

Lasten päivähoidon maksut on sidottu asiakasmaksulain mukaisiin indeksitarkistuksiin, jotka tehdään kahden vuoden välein.

Jokioisten koulutuslautakunta on 15.2.2017 kokouksessaan vahvistanut varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen. Näiltä sivuilta löydät tiedot päivähoitomaksun määräytymisen perusteista.

Oheisella tuloselvityslomakkeella huoltajat voivat ilmoittaa muutoksista, joilla on vaikutusta lapsen päivähoitomaksuun. 

Tuloselvityslomake tulee toimittaa kuntaan paperiversiona tarvittavine liitteineen.


 

Tuloselvityslomake

 

Yrittäjän tuloselvityslomake

 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja
Arja Mikkola
050 5925 859
arja.mikkola(at)jokioinen.fi

Perhepäivähoidon päällikkö
Kirsi Sundqvist
050-3039 531
kirsi.sundqvist(at)jokioinen.fi