Varhaiskasvatusmaksut

Lasten varhaiskasvatusmaksut on sidottu asiakasmaksulain mukaisiin indeksitarkistuksiin, jotka tehdään kahden vuoden välein.

Jokioisten koulutuslautakunta on 23.1.2018 kokouksessaan vahvistanut varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen. Näiltä sivuilta löydät tiedot varhaiskasvatusmaksun määräytymisen perusteista.

Oheisella tuloselvityslomakkeella huoltajat voivat ilmoittaa muutoksista, joilla on vaikutusta lapsen varhaiskasvatusmaksuun. 

Tuloselvityslomake tulee toimittaa kuntaan paperiversiona tarvittavine liitteineen.

Yrittäjät toimittavat tuloistaan erillisen yrittäjän tuloselvityslomakkeen.


 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja
Arja Mikkola
050 5925 859
arja.mikkola(at)jokioinen.fi

Perhepäivähoidon päällikkö
Kirsi Sundqvist
050-3039 531
kirsi.sundqvist(at)jokioinen.fi