Kokopäivämaksu

Kokopäivähoidon kuukausimaksu on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen koon mukaiset tulorajat ja maksuprosentit ovat seuraavat:

Perheen koko 

Tuloraja

Uusi maksu %

Korkein maksu 

henkilöä 

euroa/kk

 

tuloilla:

2  

1915

 11,5

4437

3

1915

  9,4                     

5000

4

2053

  7,9

5724

5

2191

  7,9

5862

6

2328

  7,9

5999





Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 euroa/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 261 euroa. Kustakin seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta perittävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa. Päivähoitomaksu määritellään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.
Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.


Hoitoaikaan suhteutettu maksu

Vanhemmat määrittelevät tarvitsemansa hoitoajan ja maksu määräytyy valinnan mukaisesti. Valinta tehdään toistaiseksi ja se on voimassa vähintään kolme kuukautta. Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista varhaiskasvatusaikaa, otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika koko kalenterikuukauden ajalta. Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa kunkin vuoden elokuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun loppuun.


Varattu hoitoaika keskimäärin                    Maksuprosentti kokoaikaisen 

viikossa:                                                     varhaiskasvatuksen maksusta:


Korkeintaan 20 h/vko                                 60%
21 h/vko - 34 h/vko                                    80%
35 h/vko tai yli                                           100 % 

 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja
Arja Mikkola
050 5925 859
arja.mikkola(at)jokioinen.fi

Perhepäivähoidon päällikkö
Kirsi Sundqvist
050-3039 531
kirsi.sundqvist(at)jokioinen.fi