Kuusivuotiaiden maksuttoman esiopetuksen huomioiminen hoitomaksussa

Esiopetuksen toiminta-aika on keskimäärin 4 h päivässä. Jos lapsi tarvitsee
esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, suhteutetaan maksu päivähoidon tarpeeseen.

Syys-, joulu- ja talviloman ajalle esioppilaan päivähoitomaksuun ei tehdä muutosta. Elokuussa ennen esiopetuksen alkua ja esiopetuksen päätyttyä kesä-heinäkuun ajalle esioppilaalle määrätään päivähoitomaksu hoidon tarpeen mukaan.


Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvastuksesta perittävä maksu

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselleen varhaiskasvatusta lomansa ajaksi ja jättävät paikan käyttämättä peruuttamatta sitä etukäteen, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet määritellystä asiakasmaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty varhaiskasvatuksen kuukausimaksua, voidaan ko. pykälässä tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta periä puolet lain mukaisesta pienimmästä maksusta.


Tilapäinen hoito

Lyhytaikainen enintään kolme päivää kuukaudessa kestävä päivähoito katsotaan tilapäiseksi. Tällöin peritään 18 euroa/yli 5h hoitopäivä/lapsi ja 12 euroa/enintään 5h hoitopäivä/lapsi.

 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja
Arja Mikkola
050 5925 859
arja.mikkola(at)jokioinen.fi

Perhepäivähoidon päällikkö
Kirsi Sundqvist
050-3039 531
kirsi.sundqvist(at)jokioinen.fi