Rakennusvalvonta

Jokioisten kunnan rakentamiseen liittyvistä asioista huolehtii kunnanvirastossa rakennustarkastaja. Rakennustarkastajan tehtävä on opastaa ja neuvoa rakentajaa toimimaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti rakentamiseen liittyvissä asioissa.  Rakennustarkastaja myöntää kaikki rakentamiseen liittyvät luvat. 

Poikkeamislupa-asiat päättää ympäristölautakunta tai Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Suunnittelutarveratkaisut tekee ympäristölautakunta.


 Myös maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät katselmukset ja tarkastukset ovat rakennustarkastajan tehtäviä.

Rakennustarkastajan toimistoaika on maanantaisin kello 9.00-11.30 ja 12.30-16.30, sekä torstaisin kello 12.30-15.30. Muulloin virka-aikana voit sopia tapaamisesta soittamalla numeroon 03 4182 7250 tai 050 5925 850 tai sähköpostilla kari.tasala(at)jokioinen.fi.

 

Lisätiedot

Kunnaninsiööri
Kari Tasala
03 4182 7250
050 5925 850 kari.tasala(at)jokioinen.fi  

Rakennusvalvonnan sihteeri
Kirsi-Marja Pääjärvi
03 4182 7258
kirsi-marja.paajarvi(at)jokioinen.fi