Rakennusluvat

Ilman lainvoimaista rakennuslupaa töitä ei saa aloittaa. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätöksessä aloittamiselle asetetut ehdot on täytetty.

Ennen rakennustarkastajan päätöstä hakemuksesta pyydetään palo-, terveys-, ympäristönsuojelu-, LVI- ja kaavoitusviranomaisten lausunto. Eräät rakennuskohteet edellyttävät rakennusluvan lisäksi ympäristösuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Lisätietoja ympäristöluvasta antaa ympäristösihteeri.

 

Lisätiedot

Rakennustarkastaja
Pekka Honkanen
03 4182 7256
050 5925 852 pekka.honkanen(at)jokioinen.fi  

Ympäristösihteeri
Juha Lemmetty
050 5925 854
juha.lemmetty(at)jokioinen.fi