Rakennusluvat

Ilman lainvoimaista rakennuslupaa töitä ei saa aloittaa. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätöksessä aloittamiselle asetetut ehdot on täytetty.

Ennen rakennustarkastajan päätöstä hakemuksesta pyydetään palo-, terveys-, ympäristönsuojelu-, LVI- ja kaavoitusviranomaisten lausunto. Eräät rakennuskohteet edellyttävät rakennusluvan lisäksi ympäristösuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Lisätietoja ympäristöluvasta antaa ympäristösihteeri.

 

Lisätiedot

Rakennustarkastaja
Petri Vastamäki
03 4182 7256
050 5925 852 petri.vastamaki(at)jokioinen.fi