Linkkejä yrittäjälle

Alla on hyödyllisiä linkkejä, joista voit löytää etsimäsi:

Eduskunnan nettipalvelu

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Finanssialan Keskusliitto ry (FK) on toimialajärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä ja finanssialan työnantajia.

Finlex

Finnvera Oyj täydentää valtion omistamana rahoittajana rahoitusmarkkinoita ja edistää toiminnallaan yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä. Finnvera parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin.

Finpro on suomalaisten yritysten perustama rekisteröity yhdistys, jonka jäseninä on noin 560 suomalaista yritystä, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK sekä Suomen Yrittäjät.

Kansaneläkelaitos (Kela).

Keksintösäätiö tukee ja edistää suomalaista keksintötoimintaa.

Koulutus.fi

Maatalousasiat / ProAgria Etelä-Suomi

Maistraatti

Patentti- ja rekisterihallitus

ProAgria / HYMY / yrityspalvelut

Suomen Yrittäjäopisto

Tekes

TE-palvelut Työvoima- ja elinkeinokeskus

Työttömyysvakuutusrahasto

Uusyrityskeskus

Vakuutuskeskus VAKES tarjoaa tietoa suomalaisesta finanssialasta, vakuutustoiminnasta, toteuttaa alan yhteistyötä ja korvaustoimintaa.

Verohallinto

Viestintävirasto

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu

Yrittäjät

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ on yhteinen palvelu yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat verohallinnon, kaupparekisterin tai säätiörekisterin asiakkaita.

Yrityskummit ry

Yritys-Suomi on verkkopalvelu yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Sitä koordinoi kauppa- ja teollisuusministeriö. Se on portti noin 2000 organisaation tietoihin.

Suomessa on kaksi yrittäjille suunnattua työttömyyskassaa:
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa
(AYT)
Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa)

 

Yritysasiamies
Suvi Liljeqvist
03 4182 7206
044 7111 364
suvi.liljeqvist(at)jokioinen.fi