Avoin yliopisto

 

Yliopisto-opintoja kaikille kiinnostuneille

Järjestämme opintoja yhteistyössä Turun avoimen yliopiston kanssa.

Avoimen yliopiston tavoitteena on tarjota mahdollisuus yliopistotasoisten opintojen suorittamiseen kaikille kiinnostuneille iästä, pohjakoulutuksesta tai elämäntilanteesta riippumatta. Opinnot vastaavat yliopiston perusopetusta.

Avoimen yliopiston opinnot tarjoavat tuoretta tietoa ja uusia taitoja yleissivistykseksi sekä itsensä kehittämiseksi. Opinnot sopivat myös koulutuspohjan monipuolistamiseen ja ammatillisen osaamisen päivittämiseen.

Tuleville lukuvuosille voitte esittää toivomuksia avoimen yliopiston opetuksesta opistossamme.

 

Lukuvuosi 2016-2017

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat.

Sisältö
Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:
Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Erityispedagogiikan perusteet 5 op
Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op
Oppimisen edellytykset 3 op
Perusopintojen kirjallisuus 7 op
Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op

Arviointi
Numerolla 0-5. Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) lasketaan opintojaksojen arvosanojen (asteikko 1-5) keskiarvosta.

Lisätiedot
Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan. Opinnot suositellaan aloitettavaksi Johdatus kasvatustieteisiin -opintojaksolla. Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat perusopintojen opintojaksot vanhenevat mikäli opiskelija on suorittanut perusopinnoista enimmän osan (vähintään 13 op) ennen vuotta 2008. Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi perusopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa opintopisteitä.

Maksut
Yliopistomaksun 250€ yliopisto laskuttaa suoraan opiskelijalta. Lisäksi kansalaisopistomaksu on 50€.

Tuutori
Riikka Eskola

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen pitää tehdä opistomme lisäksi Turun avoimeen yliopistoon.

Monimuoto-opintojen aikataulu lv.2016-2017

Opetussuunnitelma lv. 2016-2017

 

Toimisto
Aukioloaika ma-pe 9.00-15.00
Jokiläänin kansalaisopisto
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen
(Jokioisten kunnanviraston ensimmäisessä kerroksessa)
03 4182 7402
faksi 03 4384 025
jokilaanin.kansalaisopisto(at)
jokioinen.fi

Rehtori Jukka Nummelin
paikalla opiston toimistossa varmimmin maanantaisin, muina aikoina tavattavissa Wahren-opistolla
050 313 2107

Kurssisihteeri                 Anu Tujunen
tavattavissa opiston toimistossa
03 41827402

Yhdyshenkilöt
HUMPPILA
kirjastonjohtaja 
Taija Lehtinen                     044 706 4417
YPÄJÄ
vt. kirjastonjohtaja 
Satu Leppälahti 
050 363 0508

Olemme myös
Facebookissa,
Bloggerissa
ja Peda.netissä