Ilmoitustaulu / Kuulutukset

20.06.2017

Kalakosken asemakaavan muutos ja Selkäimen asemakaavan laajennus


(Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukainen ilmoitus)

Jokioisten kunnanvaltuusto on 11.5.2017 § 21 MRL 52 §:n mukaisesti hyväksynyt Kalakosken asemakaavan muutoksen ja Selkäimen asemakaavan laajennuksen.

Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta

Kunnanhallitus


 

Lisätiedot

Kirjaamo
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Sähköpostiosoite:
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Arkistosihteeri
Sirkka-Liisa Ågren
050 9111 432
sirkka-liisa.agren(at) jokioinen.fi

Kunnan yhteystiedot