Ilmoitustaulu


Ympäristölupahakemus - Pintos Oy-naulatehtaan toiminnan lopettaminen


Jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuollosta vastaava viranomainen Forssan kaupungin jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.2.2017 kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset. Määräykset koskevat Akaan, Forssan, Huittisten, Loimaan ja Someron kaupunkeja, Euran, Humppilan, Jokioisten, Kosken Tl, Säkylän, Oripään, Punkalaitumen, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kuntia sekä Sastamalan kaupunkia Mouhijärven ja Suodenniemen alueita lukuun ottamatta. Määräykset tulevat voimaan 1.4.2017 mahdollisesta valituksesta huolimatta.Jätehuoltomääräykset ovat nähtävinä kaupunkien ja kuntien virastoissa ja Forssan kaupungin internet-sivuilla www.forssa.fi/ajankohtaista. Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Marja Rantanen, p. 03 41411, jatelautakunta@forssa.fi.

Forssassa 15.3.2017

Jätelautakunta                                                      


Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivitys

Jokioisten kunnassa on aloitettu Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivittäminen. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 17.11.2016 päättänyt asettaa nähtäville toiminta-alueen päivityssuunnitelmat sekä pyytää niistä viranomaislausunnot.

Toiminta-alueen päivityssuunnitelmat pidetään yleisesti nähtävillä 13.3.2017–13.4.2017 välisen ajan kunnanviraston teknisellä osastolla sekä kunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.jokioinen.fi. Alueen kiinteistöjen omistajat ja haltijat voivat jättää mielipiteensä päivityssuunnitelmia koskien. Mielipiteet on toimitettava kirjallisesti viimeistään 13.4.2017 osoitteeseen Jokioisten kunta, tekninen lautakunta, Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen tai sähköpostilla jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Päivityssuunnitelmat:

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivitys -raportti
Liite 1:Toiminta-alueen kartta, vesijohto
Liite 2: Toiminta-alueen kartta, jätevesiviemäri
Mielipidelomake

Lisätiedot:
kehitysinsinööri Emilia Naatula, puh. 050 382 3016, sähköposti emilia.naatula(at)jokioinen.fi 27.3.2017-2.4.2017 välisellä ajalla lisätietoja antaa kunnallistekniikan insinööri Risto Klemelä
puh. 050 592 5851, sähköposti risto.klemela(at)jokioinen.fi


Kuntavaalit 2017 - Ehdokaslistojen yhdistelmä


Keskustan asemakaavan muutos 

Jokioisten kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 15.2.2017 päättänyt asettaa keskustan asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksen nähtäville ja järjestää asiasta yleisötilaisuuden. Kaava-alue sijoittuu Keskuskadun, Asematien, Paukkumäen virkistysalueen, Paronintien ja Ruokosuontien väliselle alueelle.

Asiakirjat pidetään yleisesti nähtävillä ajalla 23.2.2017–24.3.2017 kunnanviraston teknisellä osastolla sekä kunnan Internet-sivuilla osoitteessa: www.jokioinen.fi. Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Mielipiteet on toimitettava kirjallisesti viimeistään 24.3.2017 osoitteeseen Jokioisten kunta, tekninen lautakunta, Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen tai sähköpostilla jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Yleisötilaisuus järjestetään torstaina 2.3.2017 klo 17:00 Jokioisten kunnanviraston valtuustosalissa. Yleisötilaisuudessa käsitellään kaavaluonnoksen sisältöä. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

23.2.2017
Tekninen lautakunta

Asiakirjat:

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mielipidelomake


Julkipanoilmoitus meluilmoitus / Asfaltti Alfa OyKuulutus maa-aineslupahakemuksesta / Hämeen Kuljetus Oy


Kutsuntakuulutus 2017


Kuntavaalit 2017


Kuulutus - Kalatalousmaksun käyttösuunnitelma


Jätetaksa

Forssan kaupungin jätelautakunta on 27.9.2016 hyväksynyt Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntia koskevan jätetaksan, joka tulee voimaan 1.1.2017.


Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävänä pito 1.1.–31.5.2017

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset vuonna 2017 pidetään pääsääntöisesti keskimäärin kolmen viikon välein maanantaisin klo 17.00. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia tai kunnanhallituksen neuvotteluja.

Pöytäkir­jat pidetään yleisesti nähtävil­lä kunnan­virastossa neljäntenä työ­päivä­nä kokouksen jälkeen klo 10.00–12.00.

Henkilöstölautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään tarpeen mukaan pääasiassa kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 17.00. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa neljäntenä työpäivänä kokouksen jälkeen.

Koulutuslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden kolmantena keskiviikkona kunnanvirastossa tai Miinan koululla. Kokouksen tarkastettu pöy­täkirja pidetään yleisesti nähtävänä Miinan koulussa koulutoimistossa viidentenä työpäivänä kokouksen jälkeen klo 9.00–15.00.

Kirjastolautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään tar­peen mukaan pääasiassa keskiviikko-päivinä. Ko­kouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä pääkir­jastossa viidentenä työpäivänä kokouksen jälkeen klo 13.00–15.00.

Vapaa-aikalautakunnan varsinaiset kokoukset (4–6 kokousta) pidetään tarpeen mukaan pääasiassa torstai-päivinä kunnanvirastolla (ellei erikseen muuta päätetä). Kokouksen tarkas­tettu pöy­tä­kirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa sivistysosastolla viidentenä työpäivänä kokouksen jälkeen viraston aukioloaikana.

Teknisen lautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään joka kuukauden kolmantena keskiviikkona lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin ei ole kokousta. Pääsääntöisesti kokoukset pidetään kunnanvirastossa alkaen kello 18.00. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Säännöllinen ja ylimääräinen kokous voidaan puheenjohtajan päätöksellä pitää myös muuna aikana tai muualla kuin kunnanvirastossa. Pöytäkirja on tarkastettavissa kuudentena päivänä kokouksesta ja se pidetään nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta kello 10.00­–12.00 välisenä aikana teknisellä osastolla.

Ympäristölautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään joka kuukauden neljäntenä torstaina klo 18.00 alkaen kunnanvirastossa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Säännöllinen ja ylimääräinen kokous voi­daan puheenjohtajan päätöksellä pitää myös muuna aikana tai muualla kuin kunnanvirastossa. Mikäli käsiteltäviä asioita ei ole, voidaan kuukauden säännöllinen kokous jättää pitämättä. Pöytäkirja tarkastetaan seitsemän päivän kuluttua kokouksesta ja pide­tään nähtävillä kahdeksantena päivänä kokouksesta kello 10.00­–12.00 välisenä aikana teknisellä osastolla.­­­

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat edelliseltä kuukaudelta ovat nähtävinä jokaisen kuukauden toisena maanantaina ao. viranhalti­jan virkahuoneessa klo 12.00–14.00.

Kunnanhallitus ja lautakunnat

 

Lisätiedot

Kirjaamo
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Sähköpostiosoite:
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Arkistosihteeri
Sirkka-Liisa Ågren
050 9111 432
sirkka-liisa.agren(at) jokioinen.fi

Kunnan yhteystiedot