Ilmoitustaulu

01.01.2017

Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävänä pito 1.1.–31.5.2017


Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset vuonna 2017 pidetään pääsääntöisesti keskimäärin kolmen viikon välein maanantaisin klo 17.00. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia tai kunnanhallituksen neuvotteluja.

Pöytäkir­jat pidetään yleisesti nähtävil­lä kunnan­virastossa neljäntenä työ­päivä­nä kokouksen jälkeen klo 10.00–12.00.

Henkilöstölautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään tarpeen mukaan pääasiassa kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 17.00. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa neljäntenä työpäivänä kokouksen jälkeen.

Koulutuslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden kolmantena keskiviikkona kunnanvirastossa tai Miinan koululla. Kokouksen tarkastettu pöy­täkirja pidetään yleisesti nähtävänä Miinan koulussa koulutoimistossa viidentenä työpäivänä kokouksen jälkeen klo 9.00–15.00.

Kirjastolautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään tar­peen mukaan pääasiassa keskiviikko-päivinä. Ko­kouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä pääkir­jastossa viidentenä työpäivänä kokouksen jälkeen klo 13.00–15.00.

Vapaa-aikalautakunnan varsinaiset kokoukset (4–6 kokousta) pidetään tarpeen mukaan pääasiassa torstai-päivinä kunnanvirastolla (ellei erikseen muuta päätetä). Kokouksen tarkas­tettu pöy­tä­kirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa sivistysosastolla viidentenä työpäivänä kokouksen jälkeen viraston aukioloaikana.

Teknisen lautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään joka kuukauden kolmantena keskiviikkona lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin ei ole kokousta. Pääsääntöisesti kokoukset pidetään kunnanvirastossa alkaen kello 18.00. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Säännöllinen ja ylimääräinen kokous voidaan puheenjohtajan päätöksellä pitää myös muuna aikana tai muualla kuin kunnanvirastossa. Pöytäkirja on tarkastettavissa kuudentena päivänä kokouksesta ja se pidetään nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta kello 10.00­–12.00 välisenä aikana teknisellä osastolla.

Ympäristölautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään joka kuukauden neljäntenä torstaina klo 18.00 alkaen kunnanvirastossa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Säännöllinen ja ylimääräinen kokous voi­daan puheenjohtajan päätöksellä pitää myös muuna aikana tai muualla kuin kunnanvirastossa. Mikäli käsiteltäviä asioita ei ole, voidaan kuukauden säännöllinen kokous jättää pitämättä. Pöytäkirja tarkastetaan seitsemän päivän kuluttua kokouksesta ja pide­tään nähtävillä kahdeksantena päivänä kokouksesta kello 10.00­–12.00 välisenä aikana teknisellä osastolla.­­­

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat edelliseltä kuukaudelta ovat nähtävinä jokaisen kuukauden toisena maanantaina ao. viranhalti­jan virkahuoneessa klo 12.00–14.00.

Kunnanhallitus ja lautakunnat


 

Lisätiedot

Kirjaamo
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Sähköpostiosoite:
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Arkistosihteeri
Sirkka-Liisa Ågren
050 9111 432
sirkka-liisa.agren(at) jokioinen.fi

Kunnan yhteystiedot