Vapaa-aikalautakunta 2013-31.5.2017

Vapaa-aikalautakunnan tehtäväalueena on kuntalaisten omaehtoisten ja järjestöjen vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien edistäminen.
Lautakunta asettaa toimialueensa painopisteet ja toteuttaa palveluita kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden ja sille osoitettujen resurssien sekä kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Lautakunta huolehtii nuoriso- ja liikuntatoimen toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seuraa toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtii tarpeellisesta yhteistyöstä sekä kuntatasolla että seutukunnallisesti.
Lautakunta valmistelee toimialaansa liittyvät kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat sekä huolehtii päätösten, aloitteiden ja esitysten käsittelystä ja toimeenpanosta. Vapaa-aikalautakunta päättää toimialaansa kuuluvien avustusten myöntämisestä, maksujen ja taksojen määräämisestä sekä tarvittavien sopimusten ja niiden perusteiden määrittämisestä.
Lautakunta päättää toimialansa hallinnassa olevien alueiden ja tilojen käytöstä, vuokraamisesta ja aukioloajoista.
Lautakunta päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka talousarviossa on varattu lautakunnan eri toimialojen yhteisöjen toiminnan tukemiseen sekä valvoo myönnettyjen varojen käyttöä ja vaatii niistä tilityksen.

Luottamusmiesten yhteystiedot löydät Yhteystiedot > Henkilöhaku

Puheenjohtaja Janne Roininen

Varapuheenjohtaja Teemu Kultanen

Jäsenet
Esa Hacklin
Satu Leino
Sirkka Viitanen

Esittelijä Jari Menna

 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Puhelinvaihde
03 418 21
ma klo 8.00-16.00
ti-pe klo 8.00-15.30

Faksi
03 4384 025

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö) 

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi