Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

16.11.2021

Kunnanhallituksessa 8.11.2021 päätettyä


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 8.11.2021 mm. seuraavista asioista. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke

Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kehittävä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke on saanut valtionavustuspäätöksen hankkeen toteuttamiseksi ajalle 1.1.2020 – 31.12.2022. Hankkeen tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiin. Hanke nivoutuu yhteen sote-uudistuksen kansallisen ja alueellisen valmistelun kanssa.

Kunnanhallitus päätti Jokioisten kunnan osalta sitoutua Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaisen hankekokonaisuuden täydennyshakuun. Täydennyshaun myötä hankeaika jatkuu 31.12.2023 asti.

Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.9.2021 ja verovarojen tilitykset 1.1. – 31.10.2021

Merkittiin tiedoksi kunnan taloustilanne syyskuun lopussa ja verovarojen kertyminen lokakuun loppuun saakka. Kunnan vuosikate oli 1 757 702 euroa, joka on 206 869 euroa edellisvuotta vähemmän. Verotuloja on kertynyt arvioitua enemmän ja valtionosuudet ovat kertyneet arvioidusti. Kunnan osavuositulos oli syyskuun lopussa 684 709 euroa. Vuonna 2020 se oli 900 767 euroa.

Lokakuun loppuun mennessä kunnalle oli kertynyt verotuloja 17 523 491 euroa. Se on 827 746 euroa edellisvuotta enemmän. 

Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 1.1.2022 alkaen

Hyväksyttiin Jokioisten kunnan osalta Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus ja nimettiin TYP:n johtoryhmän jäseneksi 2022-2024 kunnasta Mikko Mäkelä ja varajäseneksi Mika T. Rantala.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on lakisääteinen palvelu, joka on järjestettävä kaikissa kunnissa. Se on kunnan, TE-toimiston ja Kelan muodostama yhteistyöverkosto.

Kirjastopalveluita seudullisesti –hankkeen tilanne

Päätettiin olla mukana Louna-kirjastoyhteistyössä ja yhteisesti valmistellussa palveluyhteistyösopimuksessa 1.1.2022 alkaen. Palvelusopimuksen avulla voidaan ylläpitää aiemman Louna-kirjastoyhteistyön tulokset ja toiminta. Sopimuksen myötä Jokioisten kunta maksaa Forssan kaupungille 10 623,00 euroa (alv 0 %) yhteispalveluista, mm. kirjastojärjestelmään ja yhteisten verkkopalveluiden koordinointiin liittyen.

Toimien täyttöluvat

Myönnettiin toimien täyttöluvat avoimiksi tulleille siistijän ja nuoriso-ohjaajan toimille.

Ruokapalvelun hinnoittelu vuodelle 2022

Vahvistettiin kunnan ruokapalvelun uusi hinnasto 1.1.2022 alkaen. Hinnastossa on huomioitu tuotantokustannusten muutostekijät, mm. raaka-aineiden hintoihin ja palkkakustannuksiin liittyen. Edellisen kerran hintoja tarkastettiin vuonna 2018.

Valtuustoaloitteita valmisteltavaksi

Lähetettiin koulutuslautakunnan valmisteltavaksi kunnan varhaiskasvatuksen järjestämistä ja toimintamuotojen muuttamista koskeva valtuustoaloite. Koulutuslautakunnan valmisteltavaksi lähetettiin myös valtuustoaloite pienten lasten hoitopaikkojen lisäämisestä. Teknisen lautakunnan valmisteltavaksi puolestaan lähetettiin pyörätieväylien arvio- ja suunnittelutarvetta koskeva valtuustoaloite. Kaikki em. aloitteet tehtiin kunnanvaltuuston kokouksessa 14.10.2021.

 

Jokioisten kunnan 148-vuotispäivänä, 16.11.2021

Jokioisten kunnanhallitus, lisätiedot: mika.rantala(at)jokioinen.fi


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Faksi
03 4384 025