Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

02.12.2021

Kunnanhallituksessa 29.11.2021 päätettyä


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 29.11.2021 mm. seuraavista asioista.  

Kunnanvaltuuston kokouksen 17.11.2021 päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

Todettiin päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suoritettiin niiden täytäntöönpano.

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelma

Hyväksyttiin ehdotus kunnanvaltuustolle kunnan ensi vuoden talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kunnan vuosikate on 1,63 milj. euroa ja tilikauden tulos 14 930 euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan, mutta valtionosuuksissa on pientä laskua. Kunnan kokonaistoimintakulut kasvavat 2,63 %. Käyttötalouden toimintatuotot kasvavat 1,10 %. Investointeihin käytetään 1,99 milj. euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja joudutaan ottamaan 1,6 milj. euroa, mutta samaan aikaan maksetaan vanhoja pois 1,24 milj. euroa. Kunnan kokonaislainakannan arvioidaan olevan vuoden lopussa 12,27 milj. euroa, asukasta kohden laskettuna 2 429 euroa, joka on noin 1 000 euroa alle maan keskiarvon. Talousarvio turvaa vuoden 2022 palvelut ja osin kehittää niitä. Taloussuunnitelmavuosissa 2023-2024 näkyy suuri muutos, kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille. Kunnan toimintakulut laskevat 34,13 milj. eurosta 14,80 milj. euroon. Verotulot laskevat samassa suhteessa ja valtionosuudet noin neljäsosaan nykyisestä. 

Hallintosäännön päivittäminen

Esitettiin kunnanvaltuustolle hyvinvointialueen valmisteluun liittyen kunnan hallintosäännön päivittämistä siten, että kunnanhallitus saisi päättää sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustointa koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisen selvityksen antamisesta.

Vuoden 2022 aluevaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta

Valittiin vaalilautakuntaan Rami Lehtinen, Charlotte Nummenranta, Kari Raiskio, Anna Liisa Suokas ja Jussi Tiensuu. Varalle valittiin (kutsumajärjestyksessä) Heikki Aaltonen, Antti Suokas, Sami Aaltonen, Ella Niemi ja Erja Liuski.

Vaalitoimikunnan jäseniksi valittiin Bengt Lindqvist, Pauli Myllyoja ja Marja Widén. Varajäsenten osalta valintaa päätettiin täydentää seuraavassa kokouksessa. 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Ehdotettiin kunnanvaltuustolle, että se suorittaa Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. Kaikissa kunnissa käytävässä vaalissa valitaan Suomen Kuntaliiton valtuuskuntaan 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. 

Lausunto ympäristöministeriön ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Päätettiin esittää kunnan lausuntona, että kaavoitus- ja rakentamislain luonnosta ei tule viedä eteenpäin nykymuodossaan. 

Kunnan yhtiökokousedustaja

Valittiin kunnan edustajaksi Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen yhtiökokouksiin Sakari Raiskio kaudelle 2020-2025.

2.12.2021

Jokioisten kunnanhallitus, lisätiedot: mika.rantala(at)jokioinen.fi


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)

Faksi
03 4384 025