Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

31.12.2021

Aluevaalit 2022 Jokioisten kunnassa


Aluevaalit 2022 Jokioisten kunnassa

Aluevaalit- logo

Tammikuun aluevaaleissa valitaan Kanta-Hämeessä 59 valtuutettua, jotka päättävät hyvinvointialueen asioista maaliskuusta lähtien. Ehdokasettelu on vahvistettu 23. joulukuuta: aluevaaleissa on ehdolla 476 kantahämäläistä ehdokasta.

Kanta-Hämeen asukkaat äänestävät aluevaaleissa 23. tammikuuta Kanta-Hämeessä ehdolle asettuneita henkilöitä ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Valinnat tehdään siis koko maakunnan äänet huomioiden eikä aluevaaleissa ole kuntakohtaisia paikkoja.  

Kanta-Hämeessä aluevaltuustoon on ehdolla 476 ehdokasta. Ehdokkaita on tarjolla kaikista Kanta-Hämeen 11 kunnasta. Nais- ja miesehdokkaiden määrä on lähes sama. Ehdokkaita on asettanut 13 puoluetta ja yksi valitsijayhdistys. Ehdokkaat ovat saaneet ehdokasnumeronsa 23. joulukuuta.

Kanta-Hämeen ehdokaslista

Koko maan ehdokaslista

Miksi on tärkeää äänestää aluevaaleissa?  

Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen, jolloin ko. palvelut siirtyvät pois kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Hyvinvointialueen tehtäviä ovat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, työikäisten palvelut, ikääntyneiden palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä pelastustoimi.

Äänestämisen koronaohjeet

Koronaturvallisuus on otettu huomioon aluevaalien järjestämisessä. Vaaliviranomaisilla on kokemusta jo kesän kuntavaaleista. 

Aluevaaleja ei siirretä, vaan ne järjestetään 23. tammikuuta. On viisasta hyödyntää 12. tammikuuta alkavaa ennakkoäänestystä ja käydä äänestyspaikalla vähemmän ruuhkaisina aikoina. Kasvomaskin ja käsidesin käyttö on tärkeää, samoin kuin turvaväleistä huolehtiminen. Vaalivirkailijat ohjeistavat äänestäjiä äänestyspaikoilla ja pitävät huolta tehokkaasta tuuletuksesta.

Ohjeet koronaturvalliseen äänestämiseen:

  • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
  • Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
  • Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä.
  • Voit halutessasi käyttää omaa kynää.
  • Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon.
  • Koronapassia tai rokotustodistusta ei kysytä.
  • Äänestystiloja tuuletetaan ja puhdistetaan säännöllisesti. 

Henkilöllisyyden todistaminen 

Äänestäessäsi tarvitset kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (henkilökortti, passi), myös ajokortti käy. Postitse saapunutta ilmoituskorttia ei välttämättä tarvitse olla mukana äänestyspaikalla, virallinen henkilöllisyystodistus riittää.  

Väliaikaisen henkilökortin saa poliisilta veloituksetta äänestystä varten, jos henkilöllö ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. 

Äänestyspaikat 

Vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain sinulle nimetyssä äänestyspaikassa, ennakkoon voit äänestää missä tahansa äänestyspaikassa. Ilmoitus äänioikeudesta postitetaan kotiin tai se on luettavissa suomi.fi -palvelussa.  

Ennakkoäänestys on Jokioisilla kunnanvirastossa (Keskuskatu 29 A). Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

ke 12.1. – pe 14.1. klo 10.00–17.00

la 15.1. klo 11.00-15.00

su 16.1. klo 12.00-16.00

ma 17.1. - ti 18.1. klo 10.00-17.00 

Vaalipäivän 23.1. äänestyspaikka Jokioisilla on kunnanvirasto (Keskuskatu 29 A). Vaalihuoneisto on avoinna klo 9.00-20.00. 

Kotiäänestys 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä 11.1.2022 ennen kello 16.00 kirjallisesti Jokioisten kunnan keskusvaalilautakunnalle, osoite Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen tai puhelimitse 044 7684 894. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kunnanvirastosta tai alla olevasta linkistä.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake

Laitosäänestys

Laitosäänestys suoritetaan kunnanhallituksen päätöksellä seuraavissa laitoksissa vaalitoimikunnan erikseen ilmoittamana ajankohtana: Palvelukeskus Intalankartano, Hoivakoti Wanha Pehtoori, Kaarnakoti, Opintie 6:n palvelutalo sekä Tukena Kotaniitty –palvelukoti. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä. Laitosäänestysten ajankohdat ilmoitetaan ko. laitoksissa erikseen.

Ulkomainonta Jokioisilla

Aluevaalien ulkomainonta voidaan aloittaa keskiviikkona 5.1.2022. Jokaiselle puolueelle/ehdokkaita asettavalle ryhmälle on varattu yksi mainospaikka. Mainokset sijoitetaan ehdokaslistojen mukaiseen järjestykseen. Kunta sijoittaa ulkomainontaa varten vaalimainostelineen Keskuskadun varrelle (Keskuskatu 12, pankin vieressä). Mainosten kiinnittämistä varten saa levypohjan kunnanviraston takapihan syvennyksestä, istutusryhmän takaa (ma 3.1. alkaen). Kunta poistaa vaalimainokset vaalien jälkeen.

Jokioisten kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Osoite: Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen

Sähköposti: vaalit(at)jokioinen.fi

Puhelin: 044 7684 894, lautakunnan sihteeri Mika T. Rantala

Lisätietoa vaaleista

Lisätietoa vaaleista löytyy osoitteesta www.vaalit.fi

Selkoesite 2022 aluevaaleista


31.12.2021

Jokioisten kunnan keskusvaalilautakunta 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)

Faksi
03 4384 025