Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

22.02.2022

Kunnanhallituksessa 21.2.2022 päätettyä


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 21.2.2022 mm. seuraavista asioista. 

Valtuustoaloite kunnantalon toimintojen siirtämisestä Tietotaloon

Päätettiin esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee asiaa koskevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Aloitteessa Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti kunnantalon toimintojen siirtämistä Jokioisten Tietotalolle ja nykyisen virastotalon saneeraamisesta ikäihmisten asunnoiksi. Tässä vaiheessa kunnantalon toimintojen siirtämistä ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi, mm. kuntakentän historiallisen suurten rakenteellisten muutosten (hyvinvointialueet ja työllisyydenhoito) vuoksi. Tulevasta julkisen puolen tilatarpeesta, erilaisista lähipalveluista ja yksityisten toimijoiden sijoittumisesta tiedetään enemmän kuluvan valtuustokauden jälkeen. Virastotalon saneeraaminen asuntokäyttöön vaatisi myös mittavia investointeja mm. tilaratkaisujen ja talotekniikan osalta.

Ryhmäperhepäiväkodin perustaminen

Päätettiin esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvioon lisätään 75 100 euroa koulutuslautakunnan esittämin perustein uuden ryhmäperhepäiväkodin toiminnan käynnistämiseksi. Kunta perustaa ryhmäperhepäiväkodin päivähoitopalvelujensa kehittämiseksi. Hoitopaikkojen määrän lisäämisellä pystytään vastaamaan paremmin tarvittavaan palvelukysyntään.

Tarjous Lamminkirmun kiinteistöstä

Päätettiin tarjota 200 000,00 euroa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän Jokioisten Lamminkirmulla omistamasta kesänviettopaikasta. Kuntayhtymä on luopumassa sen omistuksesta.

Paineviemärin rakentaminen Myllytien teollisuusalueelta

Hyväksyttiin urakkakilpailussa halvimman tarjouksen tehnyt Forssan Ympäristöurakointi Oy toteuttamaan paineviemärin rakentaminen Myllytien teollisuusalueen ja Forssan Matkailijankadun välille. Viemärin pituus on n. 5,2 km. Viemäri tulee kunnan omistukseen. Urakkasopimuksen arvo on 294 200,00 euroa (alv 0 %). 

Sopimus terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista vuonna 2022

Hyväksyttiin kunnan ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän välinen sopimus vuoden 2022 sote-palveluista. Kunta maksaa kuntalaisille tuotettavista palveluista 17,41 milj. euroa. Sopimus sisältää kuntayhtymän itse tuottamat sekä muista sairaaloista ja muilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut. Palvelukokonaisuuden hinta nousi edellisvuodesta 1,05 milj. euroa. 

Teollisuusalueen lisämaahankinta

Hyväksyttiin kauppakirja, jolla kunta osti Pellilän teollisuusalueelta n. 3 ha:n määräalan uudeksi tonttimaaksi tulevia yritystonttitarpeita varten. Kauppahinta 50 000,00 euroa.

Viran täyttölupa

Myönnettiin täyttölupa Paanan koulun oppilaanohjauksen lehtorin viran vakinaista täyttämistä varten. Aiemman eläketapahtuman vuoksi virka on täytetty määräaikaisesti lukuvuodeksi 2021-2022.

Valtionosuuspäätös

Hyväksyttiin kunnan valtionosuuspäätös vuodelle 2022. Se sisältää VM:n ja OKM:n valtionosuusrahoitukset. Kunnan saaman valtionosuuden määrä on 10,33 milj. euroa. Päätös alittaa n. 129 000,00 eurolla kunnan talousarvioon ennakkotietojen perusteella arvioidun määrän.

Muita asioita

Hyväksyttiin kunnan talousarvioon perustuva valtuuston ja kunnanhallituksen toimialueen käyttösuunnitelma vuodelle 2022.

Valittiin Eteva kuntayhtymän 25.2.2022 yhtymäkokoukseen kunnan edustajaksi Kirsi Räisänen ja varaedustajaksi Satu Nurmi.

 

Jokioinen 22.2.2022

Jokioisten kunnanhallitus, lisätiedot: mika.rantala(at)jokioinen.fi


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)

Faksi
03 4384 025