Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

05.04.2022

Kunnanhallituksen kokouksessa 4.4.2022 päätettyä


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.4.2022 mm. seuraavista asioista.   

Valtuustoaloitteita

Kunnanhallitus lähetti kunnanvaltuuston käsiteltäväksi valtuustoaloitteet Jokioisten alueen pienvesien ja purojen kunnostussuunnitelmasta, haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uudelleen määrittämisestä, kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisen ja toimintamuotojen muuttamisesta, pienten lasten hoitopaikkojen lisäämisestä ja omatoimikirjasto-malliin siirtymisestä. 

Pienvesien ja purojen osalta todettiin, että kunnostussuunnitelman tarkoituksenmukaisuutta kunnan toimesta ja aloitteen tavoitteiden edistämistä voidaan arvioida mahdollisen kunnan hulevesisuunnitelman laatimisen yhteydessä. 

Haja-asutusalueiden viemäröintiin liittyen todettiin, että tekninen lautakunta on selvittänyt perusteet nykyiselle toimintamallille ja haasteille, joita syntyisi toimintamallin muuttamisesta. Samoin on todettu, että vesihuoltolaitoksen taksoja tulee lähitulevaisuudessa hallitusti tarkastaa jo nykyisten käyttö- ja perusmaksujen osalta. 

Varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja toimintamuotojen kehittämiseen sekä pienten lasten hoitopaikkojen lisäämiseen liittyen koulutuslautakunta on päättänyt monista toimista Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Toimet ovat myös valtuustoaloitteen esityksen mukaisia. Kuntaan perustetaan keväällä 2022 ryhmäperhepäiväkoti. Varhaiskasvatuksen kehittämiseksi on nimetty työryhmä ja perhepäivähoitajien saatavuutta pyritään tulevaisuudessa parantamaan tarvittaessa esimerkiksi paikallisen sopimuksen turvin. 

Omatoimikirjasto aloitti Jokioisilla toimintansa 21.3.2022. Jokioisten omatoimikirjastossa asiakas voi asioida omatoimisesti kirjastossa asiakaspalveluaikojen ulkopuolella joka päivä klo 7-21. Asiointia varten pitää kirjastosta hakea ennakkoon omatoimikirjaston käyttöoikeus, joka liitetään omaan kirjastokorttiin. 

Verovarojen tilitykset

Tammi-maaliskuulta 2022 on kunnalle tilitetty verotuloja 6 139 820 euroa, joka on 234 480 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Kunnallisveron kertymä on 4,3 % suurempi ja yhteisöverokertymä 1,7 % suurempi. 

Varhaiskasvatuksen määräaikaiset johtamisjärjestelyt

Varhaiskasvatusjohtajalle päätettiin palkata määräaikainen sijainen virkavapaan ajaksi loppuvuodeksi 2022. Päiväkotien vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat toimivat päiväkotien johtajina. 

Keskusta-alueen kehittämiseen liittyvä kaavamuutos

Päätettiin hyväksyä kunnan keskustaan tulevan Veturiaukion (tori ja siihen liittyvä pysäköintialue) asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus ja asettaa se maanrakennuslain ja maanrakennusasetuksen mukaisesti yleisesti nähtäväksi. Kaavamuutoksessa mm. laajennetaan katu-aluetta sujuvan linja-autoliikenteen varmistamiseksi. 

Väliaikaisrahoitus purku-urakkaa varten

Päätettiin myöntää Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnoille 98 000,00 euroa yhtiön yhden kerrostalon purku-urakan välirahoitusta varten. Yhtiö on saanut ARA:lta purkuasvustusta, joka maksetaan työn valmistumisen ja loppuselvitysten jälkeen. 

Yhtymäkokousedustajat

Valittiin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tuleviin yhtymäkokouksiin (13.4.2022 ja 8.6.2022) kunnan edustajiksi Jorma Hacklin, Rami Lehtinen ja Kirsi Räisänen.  

Kunnan työterveyspalvelut 2022-2023

Päätettiin käyttää vanhaan, Suomen Terveystalo Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen sisältyvä optiovuosi, joka koskee palveluja ajalla 1.10.2022-30.9.2023.

 

Jokioinen 5.4.2022

Jokioisten kunnanhallitus, lisätiedot: mika.rantala(at)jokioinen.fi


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)