Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

29.06.2022

Kunnanhallituksen kokouksessa 27.6.2022 päätettyä


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.6.2022 mm. seuraavista asioista. 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

Merkittiin tiedoksi arviointikertomus ja todettiin, että kuntastrategian painopistealueet ja yhtenäinen tavoiteasettelu otetaan korostetusti huomioon tulevan talousarvion laadintaohjeissa. Kunnan uuden strategian valmistelun aikana kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkitys on korostunut ja näiden aihealueiden teemoja otetaan huomioon strategian kautta.

Kunnan talousarvion toteutuminen huhtikuun loppuun mennessä (vuosikolmannes)

Kunnan toimintatuotoista on toteutunut 31,1 % ja toimintakuluista 33,4 %. Vuosikate on positiivinen, ollen 1 178 540,00 euroa. Vuosikate on kuitenkin vajaat 400 000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Vero- ja valtionosuuskertymät ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Verotulot jonkin verran suurempina (kuukausivaihtelu). Kunnan taloustilanne on tällä hetkellä vakaa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

Päätettiin esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Hyvinvointisuunnitelma on sekä strateginen että konkreettinen toimintaohjelma, sisältäen lasten ja nuorten parissa tehtävän hyvinvointityön arvopohjan ja tahtotilan sekä konkreettiset tavoitteet, painopisteet ja kehittämisehdotukset tuleville vuosille.

TE24 valmistautuminen ja siihen liittyvä LHKK:n lausuntopyyntö

Työvoimapalveluita ollaan siirtämässä kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on tuoda palvelut lähemmäs asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kuntien koulutuspalvelut ja elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut nopeammin työllistymisen tavoitetta. Uudistukseen liittyen on muodostettava useamman kunnan kanssa työllisyysalue, jos työvoimamäärä jää alle 20 000 henkilön. Uudistusta koskeva lakiluonnos on lausuntokierroksella. 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) on asiaan liittyen tiedustellut omistajakunniltaan kuntien halua sitoutua asiaa koskevaan yhteiseen valmisteluun ja siihen, nähdäänkö kunnissa mahdollisena, että LHKK ottaisi hoitaakseen työllisyydenhoidon uudistuksen seudullisen valmistelun. Lisäksi LHKK on tiedustellut, miten kunnat näkevät sen, että LHKK perustaisi säätiön yhteisten työllisyydenhoitoon ja syrjäytymisen ehkäisyyn kuuluvien asioiden kehittämiseksi. 

Kunnanhallitus päätti merkitä LHKK:n käsittelypyynnön tiedokseen ja totesi, että Jokioisten kunta ei vielä tässä vaiheessa sitoudu mihinkään järjestämisvaihtoehtoon. Tavoitteena on, että seudun kunnat muodostaisivat asiasta yhteisen kannan ja tahtotilan. 

Lisäksi todettiin, että LHKK:n perussopimuksen muutos voi olla perusteltua, mikäli sillä varaudutaan LHKK:lle mahdollisesti tulevaisuudessa siirtyviin tehtäviin. Työllisyydenhoidon uudistuksen seudulliseen valmisteluun liittyvää päätöksentekoa ei kuitenkaan lähtökohtaisesti tule ulkoistaa kunnista.

Asiaan liittyen Jokioisten kunta näkee myönteisenä ajatuksen mahdollisen säätiön tuottamasta seudullisesta nuorten työpajatoiminnasta yhteistyössä kunnan kanssa. Samoin seudullinen ohjaamotoiminta nähdään hyvänä asiana. 

Yhtymäkokousedustajien valinta

Valittiin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän loppuvuoden aikana pidettäviin yhtymäkokouksiin kunnan edustajiksi Jorma Hacklin, Rami Lehtinen ja Kirsi Räisänen.

Toimen täyttölupa

Myönnettiin täyttölupa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen, josta edellinen toimenhaltija on irtisanoutunut.

Hankerahoitus

Myönnettiin Elonkierron Ystävät ry:lle 15 000,00 euron väliaikaisrahoitus (hankelaina) yhdistyksessä parhaillaan toteutettavia hankkeita varten. Hankelaina maksetaan takaisin viimeistään 30.3.2023.

Veturiaukion rakentamisurakan hyväksyminen

Kunnan keskusta-alueen kehittämiseen liittyen päätettiin esittää Veturiaukion (tori, linja-autopysäkit ym.) kunnanvaltuustolle 131 500,00 euron määrärahasiirtoja kunnan talousarvion sisäisinä siirtoina.

Lisäksi päätettiin hyväksyä Forssan Ympäristöurakointi Oy:n 558 600,00 euron (alv 0 %) tarjous Veturiaukion rakentamisesta, ehdolla, että kunnanvaltuusto hyväksyy määrärahasiirrot. 

Alkuperäisessä talousarviossa on varattu Veturiaukion rakentamiseen 460 00,00 euroa.

Muut asiat

Lisäksi päätettiin kunnanvaltuuston kokouksen 16.6.2022 päätösten laillisuuden toteamisesta ja täytäntöönpanosta, käsiteltiin tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ja merkittiin yleiset ilmoitusasiat tiedoksi.


Jokioinen 29.6.2022

Jokioisten kunnanhallitus, lisätiedot: mika.rantala(at)jokioinen.fi.


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)