Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

12.10.2022

Kunnanhallituksessa 10.10.2022 päätettyä


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.10.2022 mm. seuraavista asioista.   

Talousarvion toteutuminen ja kunnan verotulot

Merkittiin tiedoksi kunnan talousarvion toteutuminen tammi-elokuulta. Kunnan vuosikate oli elokuun lopussa plussalla 964 411 euroa. Vuotta aiemmin se oli yli kaksinkertainen. Sote-palveluiden kasvaneet kustannukset ovat merkittävästi vaikuttaneet vuosikatteen pienentymiseen. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä on kuitenkin ollut keskimäärin talousarvion mukaista. Kunnallisveron tuotto on alkuvuoden aikana kasvanut 529 318 euroa (3,9 %). Yhteisöveron kertymä on puolestaan 305 022 euroa (19,7 %) pienempi. Kokonaisuudessaan, kiinteistövero huomioiden, alkuvuoden verotulot ovat elokuun lopussa 406 695 euroa viime vuotta suuremmat. 

Crossfit-hanke, ulkokuntoilulaitteiden ja tekonurmen asennus

Päätettiin siirtää Miinan koulun läheisyyteen suunnitellun hankkeen toteuttaminen ensi vuoteen ja perua tälle vuodelle myönnetty hankeavustus. Ensi vuodelle haetaan uusi avustus hieman suurempana, koska hankkeen kustannusarvio on noussut. Myös hankkeen tekninen toteutus on tarkoituksenmukaisempi ensi keväänä roudan sulamisen jälkeen.

Opintomatka Brysseliin

Myönnettiin kunnanjohtajalle oikeus osallistua lokakuun lopulla Hämeen liiton järjestämälle Kanta-Hämeen kunnan- ja kaupunginjohtajien opintomatkalle Brysseliin.

Hallintosäännön muutos

Päätettiin ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstölautakunnan esittämän muutoksen, jolla keskitetään työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten kokemuslisien myöntäminen henkilöstöpäällikölle. Muutoksen tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö ja yhtenäinen päätöksenteko lisien myöntämisessä. 

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä

Päätettiin irtisanoa nykyinen sopimus ja neuvotella uusi sopimus ELY-keskuksen ja mukana olevien seudun kuntien kanssa. Kunnan asiaan liittyvät tehtävät muuttuvat (laajenevat) vuoden 2023 alusta, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Nyt kotoutumis- ja pakolaisasioita on hoidettu melko laajasti keskitetysti Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toimesta.

Veroprosentit 2023

Päätettiin ehdottaa kunnanvaltuustolle kunnan vuoden 2023 veroprosenttien vahvistamista. Kunnan tuloveroprosentiksi ehdotetaan 8,61 (sote-muutoksista johtuva 12,64 prosentin leikkaus). Nykyinen tuloveroprosentti on 21,25. Kiinteistöveroprosentit ehdotettiin pidettäväksi ennallaan.

Täyttöluvat

Myönnettiin eläketapahtumien johdosta täyttöluvat hallintosihteerin toimelle ja henkilöstöpäällikön viralle.

 

Jokioinen 12.10.2022

Jokioisten kunnanhallitus, lisätiedot: mika.rantala(at)jokioinen.fi.


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)