Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

23.12.2022

Kunnanhallituksen kokouksessa 19.12.2022 päätettyä


Kunnanhallitus päätti joulukokouksessaan 19.12.2022 mm. seuraavista asioista.    

Jokioisten kunnan kuntastrategia 

Päätettiin asettaa kunnan uusi strategialuonnos nähtäville sekä tiedottaa asiasta kuntalaisia ja yhdistyksiä sekä tehdä strategialuonnosta koskeva sähköinen kysely, jolloin kaikki sidosryhmät pääsevät vaikuttamaan lopulliseen strategiaan. Lisäksi päätettiin pyytää strategiasta lausunnot kunnan lautakunnilta. Strategialuonnos tulee nähtäville 9.1.2023 kunnan www-sivuille. 

Löytöeläinten tilapäistä hoitamista koskeva sopimus 

Hyväksyttiin löytöeläinten tilapäistä hoitamista koskevan sopimuksen siirto Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä Jokioisten kunnalle. Jokioinen toimii 1.1.2023 alkaen itsensä lisäksi Forssan, Humppilan, Tammelan ja Ypäjän puolesta eläinsuojelulain mukaisesta tehtävästä vastaavana organisaationa. Yhteistyö jokioislaisen Löytöeläinkoti Käpälämäen kanssa jatkuu ennallaan. 

Fokka Säätiön toiminnan käynnistäminen 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) on perustanut säätiön, joka alkaa toteuttamaan mm. seudullista Ohjaamo-toimintaa ja mahdollisesti seudullista nuorten työpajatoimintaa. Säätiö hakee myös rahoituksia eri lähteistä tukemaan työllisyydenhoidon palveluita. 

Päätettiin osallistua seudullisen nuorten työpajatoiminnan järjestämiseen säätiön kautta ja osallistua seudullisen ohjaamotoiminnan rakentamiseen sekä neuvotteluihin LHKK:n kanssa. Lisäksi nimettiin kunnan edustajaksi säätiön hallitukseen työllisyyspäällikkö Mikko Mäkelä. 

TE-palveluiden uudistamiseen liittyvä valmistelutyö 

Päätettiin osallistua Hämeenlinnan kaupungin kutsusta TE-palvelu 2024 (2025) -uudistuksen valmistelutyöhön, asiaa koskevaan keskusteluun sekä yhteistyömallin rakentamiseen. Lisäksi nimettiin kuntaa edustamaan em. yhteyksissä työllisyyspäällikkö Mikko Mäkelä. 

Vuoden 2023 eduskuntavaalit 

Päätettiin, että Jokioisilla ennakkoäänestyspaikkana toimii Jokioisten kunnanvirasto. Ennakkoäänestys on ajalla 22.3. – 28.3.2023. Lisäksi päätettiin, että varsinaisena äänestyspäivänä 2.4.2023 äänestyspaikkana on koko kunnan osalta Jokioisten kunnanvirasto. Laitosäänestys päätettiin suorittaa Wanhassa Pehtoorissa, Kaarnakodissa ja Opintien Palvelutalossa. 

Kunnan edustaja Riihimäen kaupungin alueelliseen ympäristöterveysjaostoon 

Nimettiin Jokioisten kunnan edustajaksi Riihimäen kaupungin alueelliseen ympäristöterveysjaostoon Jonnan Hannula ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Charlotte Nummenranta. 

Muut asiat 

Hyväksyttiin 29.11.2022 Senaatti-kiinteistöjen kanssa allekirjoitettu kauppakirja. Tehty kauppa koskee pääosin Jokioisten keskustaajamassa sijaitsevia tie- ja viheralueita. Lisäksi suoritettiin kunnanvaltuuston kokouksen 15.12.2022 päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano.

 

Jokioinen, aatonaattona 23.12.2022

Jokioisten kunnanhallitus, lisätiedot: mika.rantala(at)jokioinen.fi.


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)

Faksi
03 4384 025