Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

04.01.2024

Presidentinvaalit 2024 Jokioisten kunnassa


Presidentinvaalit 2024 Jokioisten kunnassa 

Presidentinvaalit toimitetaan su 28.1.2024. Äänestyspaikkana on Jokioisten kunnanvirasto, os. Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen. Vaalihuoneisto on avoinna klo 9-20. Mahdollisen toisen vaalin äänestys samassa paikassa su 11.2.2024, jolloin vaalihuoneisto myös avoinna klo 9-20. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin. 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 17.–23.1.2024 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.–6.2.2024.  Ennakkoäänestyspaikkana on Jokioisten kunnanvirasto, os. Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti sekä ensimmäisellä että mahdollisella toisella ennakkoäänestysjaksolla: ke-pe klo 10-17, la klo 11-15, su klo 12-16 ja ma-ti klo 10-17. Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on niin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu kotiäänestykseen oikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Kotiäänestystä haluavan henkilön on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Nettiosoitteesta https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona saatava lomake on palautettava keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautua voi myös puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh. 044 768 4894. Äänestäjälle ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohta. Kotiäänestykseen ilmoittautuminen on voimassa myös mahdollisen toisen vaalin osalta. 

Laitosäänestys

Jokioisilla ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyt laitokset ovat Palvelukeskus Intalankartano, MediVida Hoivan Wanha Pehtoori, Kaarnakoti sekä Opintie 6:n palvelutalo. Äänestys toimitetaan yhteisissä tiloissa ja tarvittaessa huoneissa. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esim. laitoksen henkilökunnalla ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä. Laitoskohtaisesta ennakkoäänestysajasta tiedotetaan tarkemmin suoraan ko. laitoksissa. 

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilökortilla sekä ennakkoäänestyksessä että varsinaisena vaalipäivänä. Henkilökortti voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Väliaikaisen henkilökortin saa poliisilta veloituksetta äänestystä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. 

Muuta

Äänioikeutetulle lähetettyyn äänioikeusilmoituskorttiin on liitetty luettelo hänen oman lähialueensa yleisistä ennakkoäänestyspaikoista, niiden aukioloajoista sekä muista vaalitoimitukseen liittyvistä tiedoista. 

Lisätietoa vaaleista nettisivulta www.vaalit.fi. 

Lautakunnan yhteystiedot

  • posti- ja käyntiosoite: Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen
  • sähköposti: vaalit(at)jokioinen.fi
  • puhelin 044 768 4894
  • lautakunnan sihteeri Mika T. Rantala

 

Jokioinen 4.1.2024

Jokioisten kunnan keskusvaalilautakunta


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)