Sisältöön »
 
Asukas

Ajankohtainen kaavoitus

Jokioisten kunta on päättänyt käynnistää Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutoksen. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa teollisuus- ja varastorakentamiseen sekä liike- ja toimistorakentamiseen varattujen korttelialueiden ja rakennuspaikkojen laajentaminen Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueilla. Näihin muutoksiin liittyen tarkistetaan kulkuyhteyksiä ja katuverkostoa Lintukankaantien päässä sekä Pellilänkolmiontien ja Sällintien välillä.

Asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan. 

Tavoitteena on, että kaavaluonnos valmistuu talven 2020 aikana ja ehdotusvaihe kevään 2020 aikana.

 

Lisätiedot

Kunnanjohtaja
Jarmo Määttä
0500 591 534
jarmo.maatta(at)jokioinen.fi

Kunnaninsinööri
Kari Tasala
050 5925 850
kari.tasala(at)jokioinen.fi

Kehitysinsinööri 
Emilia Naatula
050 382 3016
emilia.naatula(at)jokioinen.fi