Sisältöön »
 
Asukas

Ajankohtainen kaavoitus

Jokioisten kunta käynnistänyt Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutoksen. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa teollisuus- ja varastorakentamiseen sekä liike- ja toimistorakentamiseen varattujen korttelialueiden ja rakennuspaikkojen laajentaminen Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueilla. Näihin muutoksiin liittyen tarkistetaan kulkuyhteyksiä ja katuverkostoa Lintukankaantien päässä sekä Pellilänkolmiontien ja Sällintien välillä.

Asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) pidetään nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan.

Kaavaluonnoksen asiakirjat pidetään yleisesti nähtävillä ajalla 31.3.– 7.5.2020 sähköisellä ilmoitustaululla kunnan Internet-sivuilla. Mielipiteet luonnoksesta on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus käsitellään kevään aikana ja kaava saa lainvoiman syksyllä 2020.

 

Lisätiedot

Kunnanjohtaja
Jarmo Määttä
0500 591 534
jarmo.maatta(at)jokioinen.fi

Kunnaninsinööri
Kari Tasala
050 5925 850
kari.tasala(at)jokioinen.fi

Kehitysinsinööri 
Emilia Naatula
050 382 3016
emilia.naatula(at)jokioinen.fi