Ajankohtainen kaavoitus

Keskustan asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävillä
19.1.-18.2.2018

Kaava-asiakirjat:

Kaavaselostusehdotus

Kaavakartta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liikenteen yleissuunnitelma

Poistuva kaava

Asemakaavan seurantalomake

Vastineluettelo

Ote kunnanhallituksen 25.9.2017 kokouksen pöytäkirjasta § 181 / Jokioisten keskustan asemakaavamuutos

Mielipidelomake

Keskustan alueelle on käynnissä asemakaavan muutos. Muutosalue sijoittuu Keskuskadun, Ruokosuontien, Paronintien, Paukkumäen virkistysalueen ja Asematien väliselle alueelle. Kaavamuutoksen tavoitteena on selkiyttää alueen liikennejärjestelyitä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Liikenteellisten tavoitteiden lisäksi asemakaavan muutoksella määritellään ja huomioidaan keskustakorttelien kehittämistarpeet. Kaavoittajana toimii Sweco Ympäristö Oy.

Keskustan asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä kunnanviraston teknisellä osastolla sekä kunnan internet-sivuilla 23.2.-24.3.2017. 

 

Lisätiedot

Kunnanjohtaja
Jarmo Määttä
0500 591 534
jarmo.maatta(at)jokioinen.fi

Kunnaninsinööri
Kari Tasala
050 5925 850
kari.tasala(at)jokioinen.fi

Kehitysinsinööri 
Emilia Naatula
050 382 3016
emilia.naatula(at)jokioinen.fi