Sisältöön »
 
Asukas

Osoiteasiat

Rakennusten osoitteiden antaminen ja osoitetietojen korjaaminen:

Rakennusten osoitteesta päättäminen ja osoitejärjestelmästä huolehtiminen on katsottu kunnan tehtäväksi, vaikka lainsäädännössä osoitejärjestelmän laatimisesta ja ylläpidosta ei ole kattavasti säädetty.

Nimikilpi ja pylväs tai nimikilpi voidaan tarvittaessa sijoittaa kiinteistölle tai kiinnittää rakennukseen maankäyttö- ja rakennuslain 163 §:n ja 161–162 §:ien mukaisesti sopimalla kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 84 §:ssä on säädetty osoitemerkinnästä seuraavaa: 

”Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontinsisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.”

Koko kunnan kattavan rakennusten ja asuntojen osoitejärjestelmää tarvitsevat ensisijaisesti turvallisuusviranomaiset. Osoitejärjestelmän puuttuminen alueelta tai sen toimimattomuus heikentää merkittävästi pelastustoimintaa hätätilanteessa. Hätäkeskukset tarvitsevat oikeat ja tarkat osoitetiedot, jotta apua antavat viranomaiset voidaan ohjata kohteeseen nopeasti ja varmasti. Toimiva jakeluliikenne, palvelu- ja muun liiketoiminnan tarpeet sekä matkailu ja vapaa-ajan liikkuminen edellyttävät kattavaa, ajantasaista ja jatkuvasti saatavilla olevaa rakennusten osoitetietoa ja yhtenäistä osoitetietojärjestelmää.

Kuntaliitto/kunnan osoitejärjestelmä

ImageOsoitemuutoshakemus.doc

 

Lisätiedot

vs. Tekninen johtaja
Janna Stenberg
044 767 4525
janna.stenberg(at)jokioinen.fi

Paikkatietoasiat
Jonne Räsänen
044 7649 315
jonne.rasanen@jokioinen.fi