Sisältöön »
 
Asukas

Veturiaukion tori

Kesätori keskiviikkoisin klo 12.00 -18.00

Jokioisten uusi viihtyisä tori palvelee niin torikaupan kuin tapahtumienkin näyttämönä.

Jokioisten veturiaukion tori sijaitsee ydinkeskustassa Ajokujan ja Koulutien kulmauksessa. Pysäköintialueille kulku tapahtuu Kotaniityntien puolelta.

  • Tori on käytettävissä joka päivä klo 7-21, lukuunottamatta erillisiä toritapahtumia
  • Toripaikkojen käyttö on maksutonta, muttta paikat pitää varata ennakkoon tekniseltä osastolta: Jokioisten torin myyntipaikan vuokrahakemus/sopimus. Varattavien toripaikkojen kokonaismäärä alueella on 10 kpl: Toripaikkakartta
  • Toripaikoille on mahdollista saada sähköä torialueen reunalla olevasta sähkökaapista. Sähkön käyttö on maksullista.
  • Koko tori varaamiseen tarvitaan käyttölupa:

Kunnan omistamien yleisten alueiden tilapäistä käyttöä varten tarvitaan käyttölupa. Lupa tarvitaan tilapäiseen toimintaan sekä erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen kaduilla, puistoissa ja toreilla. 

Kirjallinen vapaamuotoinen hakemus on toimitettava hyvissä ajoin ennen haluttua käyttöajankohtaa Teknisten palvelujen toimialalle.

Hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • haettava alue
  • käyttötarkoitus
  • ajankohta/tapahtuma-aika (eriteltynä rakennus-, tapahtuma- ja purkupäivät)
  • arvio tapahtuman kävijämäärästä
  • mahdollinen huoltoajoneuvojen pysäköinti ja liikennejärjestelyjen tarve
  • hakijan tiedot yhteystietoineen

Pidempiaikainen alueiden käyttö katsotaan tilanteen mukaan alueen vuokraamiseksi.

Veturiaukion varauksissa ja käytössä noudatetaan Jokioisten kunnan veturiaukion torisääntöä.

Toripaikkojen varaukset:

Riina Pyykkö, 044 735 2232, riina.pyykko(at)jokioinen.fi, tai Tarja Kirkkola-Helenius, 044 714 5937, tarja.kirkkola-helenius(at)jokioinen.fi. Varaukset/tiedustelut ma-pe klo 8.00 - 15.00
 

Torialueen suunnittelun tausta

Torialueen suunnittelutyö käynnistyi alkuvuodesta 2021. Uusi torialue parkkipaikkoineen ja bussipysäkkeineen tulee olemaan SEO-huoltoaseman takana nykyisen Torikujan paikalla. Alueesta käytetään työnimeä "Veturiaukio".

 Alueen suunnittelua varten järjestettiin kevättalvella 2021 kunnan Internet-sivuilla kysely, jossa kuntalaisilta ja muilta alueen käyttäjiltä pyydettiin ideoita ja toiveita torialuetta koskien. Kyselyyn vastanneet toivoivat viihtyisää ja esteetöntä kokoontumispaikkaa, jossa on penkkejä, kioski, esiintymislava, hyvät parkkipaikat, bussikatos, sekä paljon viheralueita istutuksineen. Lisäksi toivottiin kiinnitettävän huomiota valittaviin materiaaleihin ja valaistukseen. Paikallisuudet toivottiin näkyvän alueen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Joulukuussa 2021 tekninen lautakunta hyväksyi suunnitelmaehdotuksen. Suunnittelijakonsulttina toimii Destia Oy. Valmistuneessa suunnitelmassa on mahdollisuuksien mukaan huomioitu saatu palaute. Alueen Kotaniityntien puoleiseen päähän on suunniteltu parkkialue ja bussipysäkki tilausajoille ja reittiliikenteelle. Alueen Koulutien puoleisessa päässä on torialue, johon on suunniteltu muun muassa markkinapaikkoja, istuinpenkkejä, pöytiä ja esiintymisalue. Torimyyntiä palvelevat sähkö- ja vedenjakelupisteet sekä jätehuolto on huomioitu. Alueelle on esitetty runsaasti istutuksia ja viheralueita. Pysäköintialueen puolella on asfaltti ja torialueen puolella kiveys. 

Torialueelle on suunnitelmassa esitetty myös kioski ja WC. Näille on tarkoitus rakentaa ensin varaukset (mm. sähkö- ja vesihuolto), jotka mahdollistavat toteuttamisen tulevaisuudessa. Myös esiintymisalueelle on mahdollista toteuttaa myöhemmin rakennelma. 

Suunnitelmaehdotus on nähtävillä 5.-31.1.2022 välisen ajan kunnan Internet-sivuilla sähköisellä ilmoitustaululla.  Alueen rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022-2023 aikana.

 
 

Lisätiedot

Kunnanpuutarhuri
Jukka Suonpää
050 5925 870
jukka.suonpaa(at)jokioinen.fi