Sisältöön »
 
Asukas

Torialueen suunnittelu käynnissä

Torialueen suunnittelutyö käynnistyi alkuvuodesta 2021. Uusi torialue parkkipaikkoineen ja bussipysäkkeineen tulee olemaan SEO-huoltoaseman takana nykyisen Torikujan paikalla. Alueesta käytetään työnimeä "Veturiaukio".

 Alueen suunnittelua varten järjestettiin kevättalvella 2021 kunnan Internet-sivuilla kysely, jossa kuntalaisilta ja muilta alueen käyttäjiltä pyydettiin ideoita ja toiveita torialuetta koskien. Kyselyyn vastanneet toivoivat viihtyisää ja esteetöntä kokoontumispaikkaa, jossa on penkkejä, kioski, esiintymislava, hyvät parkkipaikat, bussikatos, sekä paljon viheralueita istutuksineen. Lisäksi toivottiin kiinnitettävän huomiota valittaviin materiaaleihin ja valaistukseen. Paikallisuudet toivottiin näkyvän alueen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Joulukuussa 2021 tekninen lautakunta hyväksyi suunnitelmaehdotuksen. Suunnittelijakonsulttina toimii Destia Oy. Valmistuneessa suunnitelmassa on mahdollisuuksien mukaan huomioitu saatu palaute. Alueen Kotaniityntien puoleiseen päähän on suunniteltu parkkialue ja bussipysäkki tilausajoille ja reittiliikenteelle. Alueen Koulutien puoleisessa päässä on torialue, johon on suunniteltu muun muassa markkinapaikkoja, istuinpenkkejä, pöytiä ja esiintymisalue. Torimyyntiä palvelevat sähkö- ja vedenjakelupisteet sekä jätehuolto on huomioitu. Alueelle on esitetty runsaasti istutuksia ja viheralueita. Pysäköintialueen puolella on asfaltti ja torialueen puolella kiveys. 

Torialueelle on suunnitelmassa esitetty myös kioski ja WC. Näille on tarkoitus rakentaa ensin varaukset (mm. sähkö- ja vesihuolto), jotka mahdollistavat toteuttamisen tulevaisuudessa. Myös esiintymisalueelle on mahdollista toteuttaa myöhemmin rakennelma. 

Suunnitelmaehdotus on nähtävillä 5.-31.1.2022 välisen ajan kunnan Internet-sivuilla sähköisellä ilmoitustaululla.  Alueen rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana.

 
 

Lisätiedot

Kehitysinsinööri 
Johannes Koski
044 493 7500
johannes.koski(at)jokioinen.fi