Sisältöön »
 
Asukas

Ajankohtaista

Vesimittareiden luenta vuonna 2024

Vesimittareiden luenta suoritetaan tänä vuonna elokuussa. Vesimittarilukeman voi ilmoittaa
Kulutus-Web-palvelun kautta tai kotiin heinäkuussa lähetettävällä mittarinlukukortilla.
Muistathan ilmoittaa myös GSM-numeron vesihuoltolaitoksen tiedottamista varten esim. vedenjakelun katkokset.

Omistajan vaihtotiedot voit ilmoittaa omistajan vaihtolomaketta käyttäen.

Kulutus-Web-ohje

Lisätiedot:
044 7352 232/laskutus
Sähköposti:vesihuoltolaitos(at)jokioinen.fi


Yhteydenotot vesiasioissa

Jos kiinteistölläsi on ongelmia vesi- ja viemäriliittymässä, vesimittarissa tai muissa vesihuoltoon liittyvissä asioissa, ota yhteyttä kunnallistekniikan päällikkö Johannes Koskeen 044 4937 500.
Tiedote vedenkäyttäjille talousveden riskinarvioinnin suorittamisesta 

Terveydensuojelulaissa edellytetään, että talousvettä toimittavan laitoksen veden laadun valvonta perustuu veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan.

Jokioisten kunnan vesilaitos on tehnyt riskienhallintasuunnitelman valtakunnallisella WSP-työkalulla (Water Safety Plan) yhdessä Jokioisten Vedenhankinta Oy:n kanssa. Suunnitelma on valmistunut keväällä 2019. Suunnitelmassa on tarkasteltu veden hankinta, kaikki vedenottamot sekä vedenjakeluverkosto. Riskienkartoitustyön ovat tehneet vesihuoltolaitosten edustajat yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisten ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa ja sitä päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa tehtävillä tilannekatsauksilla.

WSP-riskiarvioinnissa tunnistettiin riskit ja arvioitiin niiden taso (kriittinen, keskitaso tai vähäinen) sekä määritettiin hallintakeinot kriittisille ja keskitason riskeille.

Riskienarvioinnin tuloksena todettiin, että suuri osa riskeistä on jo hallinnassa.  Vedenottamoilla ja verkostossa tunnistettiin uusia riskejä, joille laadittiin toimenpidesuositukset sekä aikataulu niiden toteutukselle. Osa toimenpiteistä on toteutettavissa nopealla aikataululla.

Riskikartoituksesta saatiin hyvää tietoa tulevien investointien ja toimintasuunnitelmien laadintaan sekä jokapäiväiseen toimintaan.Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivitys

Jokioisten kunnassa on aloitettu Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivittäminen. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 17.11.2016 päättänyt asettaa nähtäville toiminta-alueen päivityssuunnitelmat sekä pyytää niistä viranomaislausunnot.

Toiminta-alueen päivityssuunnitelmat pidettiin yleisesti nähtävillä 13.3.2017–13.4.2017 välisen ajan kunnanviraston teknisellä osastolla sekä kunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.jokioinen.fi.

Lisätiedot:
Tekninen johtaja Emilia Koivula, puh. 050 382 3016, sähköposti emilia.koivula(at)jokioinen.fi 


  
 

Lisätiedot

vs. Tekninen johtaja
Janna Stenberg
044 767 4525
janna.stenberg(at)jokioinen.fi

Kunnallistekniikan päällikkö
Johannes Koski
044 493 7500
johannes.koski(at)jokioinen.fi

Vesihuoltosihteeri
Riina Pyykkö
044 7352 232
riina.pyykko(at)jokioinen.fi