Sisältöön »
 
Asukas

 Hakeminen

Rakennuslupahakemus laaditaan valmiille lomakkeelle yksin kappalein. Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija tai hänen valtuuttamansa henkilö. Jos hakijoita on useampia, pitää kaikkien allekirjoittaa hakemus tai antaa valtakirja.

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:

- lue rakennuslupahakemuksen täyttöohjeet huolella

- kylä, tilan nimi, rekisterinumero (kaava-alueella myös kortteli ja tontti)

- rakennuspaikan pinta-ala ja käytetty rakennusoikeus

- rakennettavan rakennuksen pinta-ala- ja tilavuustiedot

- Rakennushankkeen tai toimenpiteen kuvaus

- selvitys jätehuollosta ja viemäröinnistä

- suunnittelijatiedot (pääsuunnittelija)

- päiväys ja allekirjoitus

 

Lisätiedot

Rakennustarkastaja
Raimo Huotelin                             03 4141 5325 raimo.huotelin(at)forssa.fi