Avoin yliopisto

 

Yliopisto-opintoja kaikille kiinnostuneille

Järjestämme opintoja yhteistyössä Turun avoimen yliopiston kanssa.

Avoimen yliopiston tavoitteena on tarjota mahdollisuus yliopistotasoisten opintojen suorittamiseen kaikille kiinnostuneille iästä, pohjakoulutuksesta tai elämäntilanteesta riippumatta. Opinnot vastaavat yliopiston perusopetusta.

Avoimen yliopiston opinnot tarjoavat tuoretta tietoa ja uusia taitoja yleissivistykseksi sekä itsensä kehittämiseksi. Opinnot sopivat myös koulutuspohjan monipuolistamiseen ja ammatillisen osaamisen päivittämiseen.

Tuleville lukuvuosille voitte esittää toivomuksia avoimen yliopiston opetuksesta opistossamme.

 

Lukuvuosi 2017-2018 ja 2018-2019

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

Osaamistavoitteet
Aineopinnoissa perehdytään monipuolisesti poikkeavuuden, erilaisuuden ja vammaisuuden maailman historiaan ja nykypäivään. Tavoitteena on antaa teoreettisiä ja käytännönläheisiä valmiuksia monenlaisten oppijoiden erityistarpeiden tunnistamiseen ja ymmärtämiseen. Opinnoissa perehdytään erityispedagogisen tutkimuksen perusteisiin, tutkimusmenetelmiin ja toteutukseen.

Sisältö
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
Erityiskasvatuksen historia 3 op
Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa 3 op
Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet 3 op
Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet 3 op
Erityiset oppimisvaikeudet 3 op
Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op                                                                               Proseminaari 8 op                                                                                                                               Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op                                                                       Koulutuksen vaikutus ja arviointi 2 op                                                                                                       Arviointi erityiskasvatuksen kontekstissa 3 op 

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Lisätiedot
Opinnot järjestetään verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina. Opinto-oikeus on voimassa 1.8.2017-31.7.2020. Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on erityispedagogiikan perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen toidistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta. 

Lukuvuonna 2017-2018 kokoontumiset tutorin johdolla ovat Jokioisilla Miinan koululla (Koulutie 8)     torstaisin klo 17-19.15 (6 kertaa syksyllä, 6 kertaa keväällä). Ensimmäinen kokoontuminen 28.9.2017.

Maksut
Yliopistomaksun 350€ yliopisto laskuttaa suoraan opiskelijalta. Lisäksi kansalaisopisto laskuttaa erikseen oman maksunsa 50 € lukuvuodelta 2017-18 ja 40 € lukuvuodelta 2018-19.

Tuutori
Riikka Jansson

Ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään Jokiläänin kansalaisopistoon ja sen jälkeen Turun avoimeen yliopistoon.


 

Toimisto
Aukioloaika ma-pe 9.00-15.00
Jokiläänin kansalaisopisto
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen
(Jokioisten kunnanviraston ensimmäisessä kerroksessa)
03 4182 7402
faksi 03 4384 025
jokilaanin.kansalaisopisto(at)
jokioinen.fi

va. rehtori Simo Veistola
050 564 0057

Kurssisihteeri                           Anu Tujunen
tavattavissa opiston toimistossa
03 41827402

Yhdyshenkilöt
HUMPPILA
kirjastonjohtaja 


YPÄJÄ
sivistystoimen- ja kirjastonjohtaja 
Jasmiina Sillanpää
050 345 5510 

Olemme myös
Facebookissa,
Bloggerissa
ja Peda.netissä