Sisältöön »
 
Kunta

Ilmoitustaulu / Kuulutukset

03.06.2021

Kuulutus kuntavaaleista 13.6.2021 Jokioisten kunnassa


Näin äänestät kuntavaaleissa turvallisesti korona-aikana

- käytä kasvomaskia kuntavaaleissa turvallisesti korona-aikana

- pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin

- käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla

- seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.


Kuntavaalit 2021 Jokioisten kunnassa

 toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 kello 9 – 20.

Äänestysalueet                 Äänestyspaikka/osoite

 1Eteläinen äänestysalue Jokioisten kunnanvirasto,  Keskuskatu 29 A , Jokioinen

Äänioikeutettu saa varsinaisena vaalipäivänä äänestää vain siinä paikassa, joka merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Yleinen ennakkoäänestyspaikka 

 kunnassa on Jokioisten kunnanvirastossa, Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen 26.5. – 8.6.2021

 Äänestyspaikka on avoinna em. ajankohtana. (Jokioisten ennakkoäänestyspaikka ja ajat.)  

 arkisin kello 11.00 – 18.00

 lauantaisin kello 11.00 – 15.00

 sunnuntaisin kello 12.00 – 16.00

Ehdokaslistojen yhdistelmä tästä.

 Jokioisten kunnan ehdokaslistojen yhdistelmä on yleisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla, keskusvaalilautakunnan kokoushuoneessa sekä yllä olevasta otsikosta linkkinä.

Henkilöllisyyden todistaminen

 Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään ennakkoon tai vaalipäivänä kuvallisella ja virallisella asiakirjalla (esim. ajokortti, passi, henkilökortti, kuvallinen kela-kortti) Väliaikaisen henkilökortin saa poliisilta veloituksetta äänestystä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. Ilmoituskortin puuttuminen ei estä äänestämistä

 Äänestyspaikalla ohjeet maskin poistamisesta tunnistautuessa.

Kotiäänestys

 Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

 Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle tai puhelimitse 044 493 1125 tai 050 468 7841 1.6.2021 klo 16 mennessä. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kunnanvirastosta tai tästä linkistä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Äänestäjän tulee noudattaa THL:n ja oikeusministeriön antamia ohjeita.

Karanteenissa olevat henkilöt eivät saa äänestää vaalihuoneiston sisätiloissa, joten heillä on mahdollisuus äänestää ennakkoäänestysajankohtana arkisin siihen varatussa paikassa klo 11.00 – 12.00 sekä  vaalipäivänä soittamalla numeroon 044 492 1125

 Laitosäänestyksestä ilmoitetaan ko. laitoksissa erikseen. 

 Lisätietoja vaaleista www.vaalit.fi

Ilmoituskortin mukana tulee ohjeet turvalliseen äänestämiseen, joihin on hyvä tutustua ennen vaalipaikalle saapumista.

 Jokioinen 10.5.2021

 Jokioisten kunnan keskusvaalilautakunta


 

Lisätiedot

Kirjaamo
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Sähköpostiosoite:
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Arkistosihteeri
Sirkka-Liisa Ågren
050 9111 432
sirkka-liisa.agren(at) jokioinen.fi

Kunnan yhteystiedot