Sisältöön »
 
Kunta

Ilmoitustaulu / Kuulutukset

15.05.2024

Europarlamenttivaalit 2024 Jokioisten kunnassa


Europarlamenttivaalit 2024 Jokioisten kunnassa 

Europarlamenttivaalit toimitetaan su 9.6.2024. Äänestyspaikkana on Jokioisten kunnantalo, os. Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen. Vaalihuoneisto on avoinna klo 9-20.  

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5. – 4.6.2024. Ennakkoäänestyspaikkana on Jokioisten kunnantalo, os. Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti: ke-pe klo 10-17, la klo 11-15, su klo 12-16 ja ma-ti klo 10-17. 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on niin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu kotiäänestykseen oikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Kotiäänestystä haluavan henkilön on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Alla olevasta linkistä tai kunnantalolta saatava lomake on palautettava keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautua voi myös puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh. 044 768 4894. Äänestäjälle ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohta.  

Kotiäänestyslomake

Laitosäänestys

Jokioisilla ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyt laitokset ovat Palvelukeskus Intalankartano, MediVida Hoivan Wanha Pehtoori, Kaarnakoti sekä Opintie 6:n palvelutalo. Äänestys toimitetaan yhteisissä tiloissa ja tarvittaessa huoneissa. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esim. laitoksen henkilökunnalla ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä. Laitoskohtaisesta ennakkoäänestysajasta tiedotetaan tarkemmin suoraan ko. laitoksissa. 

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilökortilla sekä ennakkoäänestyksessä että varsinaisena vaalipäivänä. Henkilökortti voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Väliaikaisen henkilökortin saa poliisilta veloituksetta äänestystä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. 

Muuta

Äänioikeutetulle lähetettyyn äänioikeusilmoituskorttiin on liitetty luettelo hänen oman lähialueensa yleisistä ennakkoäänestyspaikoista, niiden aukioloajoista sekä muista vaalitoimitukseen liittyvistä tiedoista. 

Lisätietoa vaaleista nettisivulta www.vaalit.fi. 

Lautakunnan yhteystiedot

  • posti- ja käyntiosoite: Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen
  • sähköposti: vaalit(at)jokioinen.fi
  • puhelin 044 768 4894
  • lautakunnan sihteeri Mika T. Rantala 

Jokioinen 10.5.2024

Jokioisten kunnan keskusvaalilautakunta

 


 

Lisätiedot

Kirjaamo
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Sähköpostiosoite:
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi


Kunnan yhteystiedot