Sisältöön »
 
Kunta

Ilmoitustaulu / Kuulutukset

08.05.2019

Ilmoitus suunnittelun käynnistämisestä ja tutkimusoikeudesta


Maantien 2804 (Vaulammintie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Jokioinen- Vaulammi, tiesuunnitelma, Jokioinen

Jokioisten kunta käynnistää tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen sovittuaan asiasta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa.

Tiesuunnitelma käsittää jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelun maantielle 2804 välille Jokioinen-Vaulammi. Suunniteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä liittyy maantien 2804 itäpäässä olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyväylään ja länsipäässä Jokioisten Muototeräs Oy:n liittymään.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 108 § ja kuntalaki 108 §). Suunnitelman laatijalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 § ja 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).


Lisätietoja:

Emilia Naatula, Jokioisten kunta, puh. 050 382 3016
Matti Vuolamo, Destia Oy, puh. 0400 797 301 

Lisätiedot

Kirjaamo
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Sähköpostiosoite:
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Arkistosihteeri
Sirkka-Liisa Ågren
050 9111 432
sirkka-liisa.agren(at) jokioinen.fi

Kunnan yhteystiedot