Sisältöön »
 
Kunta

Ilmoitustaulu / Kuulutukset

29.01.2020

Kuulutus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta


Jokioisten kunta on päättänyt käynnistää Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutoksen. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa teollisuus- ja varastorakentamiseen sekä liike- ja toimistorakentamiseen varattujen korttelialueiden ja rakennuspaikkojen laajentaminen Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueilla. Näihin muutoksiin liittyen tarkistetaan kulkuyhteyksiä ja katuverkostoa Lintukankaantien päässä sekä Pellilänkolmiontien ja Sällintien välillä.

Asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan kunnanviraston teknisellä osastolla sekä kunnan Internet-sivuilla osoitteessa: www.jokioinen.fi

Jokioisilla 29.1.2020
Tekninen lautakunta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


 

Lisätiedot

Kirjaamo
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Sähköpostiosoite:
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Arkistosihteeri
Sirkka-Liisa Ågren
050 9111 432
sirkka-liisa.agren(at) jokioinen.fi

Kunnan yhteystiedot