Sisältöön »
 
Kunta

Ilmoitustaulu / Kuulutukset

25.03.2020

Kuulutus ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen aloittamisesta


Kuulutus ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen aloittamisesta

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat käynnistäneet kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen. 

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kuntalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Kuntalaisille varataan mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Päivitetyt kuntien ehdotukset asetetaan myöhemmin nähtäville niiden valmistuttua.

 Ympäristönsuojelumääräykset, joihin tehdään päivitys: 

www.forssa.fi → Asuminen ja ympäristö → ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat asiakirjat sekä suora linkki.

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 4.5.2020: 

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu

postitse: PL 62, 30101 Forssa tai 

sähköpostilla: ymparisto (at) forssa.fi 

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg, 

puh. 050 5640009, niina.salminen (at) forssa.fi 

25.3.2020

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu

 


 

Lisätiedot

Kirjaamo
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Sähköpostiosoite:
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Arkistosihteeri
Sirkka-Liisa Ågren
050 9111 432
sirkka-liisa.agren(at) jokioinen.fi

Kunnan yhteystiedot