Sisältöön »
 
Kunta

Ilmoitustaulu / Kuulutukset

31.03.2020

Kuulutus kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta


Kuulutus 

Jokioisten kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa Jokioisten kunnan verkkosivuilla 31.3.2020. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kaavaluonnoksen asiakirjat pidetään yleisesti nähtävillä ajalla 31.3.– 7.5.2020 kunnan Internet-sivuilla osoitteessa: www.jokioinen.fi. Mielipiteet luonnoksesta on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen Jokioisten kunta, tekninen lautakunta, Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen tai sähköpostilla jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Tekninen lautakunta
 

Asemakaavaluonnos
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


 

Lisätiedot

Kirjaamo
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Sähköpostiosoite:
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Arkistosihteeri
Sirkka-Liisa Ågren
050 9111 432
sirkka-liisa.agren(at) jokioinen.fi

Kunnan yhteystiedot