Sisältöön »
 
Kunta

Vaikuttamistoimielimet

Kunnassa on nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Nuorisovaltuusto voi nimetä yhden 15 vuotta täyttäneen edustajansa ja varaedustajansa kunnanvaltuuston, koulutuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksiin.
Nuorisovaltuuston jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus lukuun ottamatta kokouksissa käsiteltäviä sellaisia asioita, jotka ovat lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä tai jotka erityislainsäädännön perusteella ovat yksilön etua, oikeutta tai velvollisuutta koskevia asioita.

Kunnalla on lisäksi edustusta seudullisessa vammaisneuvostossa.

 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)