Sisältöön »
 
Vapaa-aika

Avustukset

Avustukset urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille

Vapaa-aikalautakunta myöntää seuraavia avustuksia:

Perusavustukset rekisteröidyille jokioislaisille urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille, joiden toimipaikka on Jokioisten kunta. Hakuaika päättyy 30.4.2020. Hakemukseen on liitettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020. Mikäli yhdistys ei vallitsevan tilanteen vuoksi saa kaikkia tarvittavia asiakirjoja toimitettua em. määräaikaan mennessä, on niiden toimittamisesta myöhemmin sovittava erikseen vapaa-aikasihteerin kanssa; jari.menna@jokioinen.fi tai 050-5174456.

Kohdeavustukset urheiluseurojen nuorisoyhdistysten ja yksityishenkilöiden koulutustoimintaan, huoneistomenoihin, leireihin, kuljetuksiin, kaluston hankintaan, valtakunnallisiin suurtapahtumiin ym. toimintakohteisiin. Kohdeavustusta haetaan erillisellä vapaamuotoisella hakemuksella 13.11.2020 mennessä, ja hakemukseen on liitettävä hyväksyttävät tositteet kuluista.

 

Avustushakemuskaavake (klikkaamalla aukeaa uudelle välilehdelle)


Hakemuslomake lähetetään vuonna 2020 kaikille urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä!


Urheiluseurojen perusavustuksen jakamisessa otetaan huomioon mm. seuraavat asiat:

Ohjattu toiminta eri ikäryhmille, huomioiden erityisesti lapsille ja nuorille järjestetty toiminta

Seuran järjestämä kilpailutoiminta sekä osallistuminen muiden järjestämään kilpailutoimintaan

Urheilusaavutukset, eli harjoitus- ja kilpailutoiminnalla saavutetut /saavutettavat tulokset ja menestyminen

Kuntoliikuntatoiminta, työ kansanterveyden edistämiseksi ja toiminta laajojen
väestöryhmien liikuntapalvelujen järjestäjänä

Seuran järjestämä koulutus- ja leiritoiminta sekä osallistuminen muiden järjestämään koulutus- ja leiritoimintaan

Seuran jäsenmäärä – jäsenmaksun suorittaneet – valmentajien ja ohjaajien määrä sekä jaostot, liikuntalajit ja toimintapisteet

Tiedot seuran toimintamenoista ja taloudellisesta tilasta sekä avustuksen tarpeesta

Seuran järjestämän toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys

Eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä

Jokioisten vapaa-aikalautakunta

 

Lisätiedot

Vapaa-aikasihteeri
Jari Menna
050 5174 456
jari.menna(at)jokioinen.fi